Aquadynamic

Què és?

Sessions d’activitat dirigida coreografiada, dissenyada i planificada per l’empresa Les Mills d’intensitat mitjana i alta.

Es tracta d’un treball de condicionament físic general que combina exercicis de treball cardiovascular i de tonificació muscular, utilitzant sempre l’aigua com a resistència (no s’utilitza material) i ideal per realitzar activitat física amb baix impacte articular d’una forma divertida i dinàmica.

Observacions

Adreçada a: Activitat oberta a tots els abonats majors de 15 anys que volen millorar el seu condicionament físic general.

Recomanada per a: Persones en bona condició física que superin el qüestionari de salut.

Recomanacions: Recomanem arribar 5 minuts abans a les activitats per tal d’evitar cues a l’entrada.

Activitat Certificada

TIPOLOGIA: Alt Consum Calòric
Durada: 30/45 minuts
Usuari: Adult
Intensitat: Alta
0%
horari