Dansa Jazz

diverteix-te i aprèn Dansa Jazz

Cursets de Dansa Jazz per infants i joves

La Dansa Jazz és un estil que combina moviments i tècniques del ballet tradicional amb passos de dansa contemporània. És un ball molt dinàmic que es basa en moviments aeròbics i molt expressius.

 

La Dansa jazz és una activitat perfecte per a infants i joves amb ritme que vulguin fer exercici mitjançant coreografies. Es treballa amb música moderna l’expressió del cos i els moviments ràpids i àgils donant també importància a la coordinació, la força i els moviments més pausats o els estiraments.

 

Amb aquesta disciplina de ball els infants i joves milloraran la flexibilitat, l’agilitat i el control del cos, mentre també exerciten la memòria i la concentració.

Qui pot fer l’activitat de Dansa Jazz?

És una activitat destinada a infants i joves de 7 a 14 anys.

Com em puc inscriure a l’activitat de Dansa Jazz?

Pots fer la teva inscripció a la recepció del club.

normativa:

Consulta la normativa específica del teu club.

TIPOLOGIA: Escola Esportiva
Durada: 50/60 minuts
Usuari: Infants | Joves
Intensitat: mitjana-alta
0%

CLUBS I HORARIS DE L’ACTIVITAT

inscripcions

Per a formalitzar la inscripció en aquesta activitat hauràs d’inscriu-re’t a la recepció del club.