Assegurança d’accidents esportius

L'Assegurança d'activitat esportiva és anual
Assegurança esportiva
Una assegurança d’accidents esportius imprescindible per a la pràctica de l’activitat física

Aquest mes de novembre (desembre en el cas de Claror Marítim), els abonats i abonades dels Clubs Claror majors de 6 anys cal que aboneu l’assegurança anual obligatòria d’accidents esportius o sigui, aquells que es puguin produir en el decurs de la pràctica d’activitat física i esportiva als clubs.

El cost de l’assegurança és 3,50€ anuals i es cobrarà en el rebut domiciliat del mes de novembre.  L’assegurança cobreix fins a 3.152€ en despeses sanitàries a qualsevol dels centres sanitaris concertats per MAPFRE, l’asseguradora, i sobre els quals us informaran al mateix club en el cas que us calgui fer servir l’assegurança.

L’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS ESPORTIUS ÉS ANUAL

Pel que fa a les quotes familiars, cada membre de la família major de 6 anys haurà de tenir la seva pròpia assegurança i el pagament anual correspondrà a la suma de totes les assegurances.

Cal tenir en compte, però, que els abonats i abonades que  durant l´últim any  han contractat el Pack de Benvinguda o han pagat matrícula en el moment d’inscriure’s, no hauran d’abonar l’import de l’assegurança fins a que es compleixi un any de la seva alta al club.