Més de 25 anys de col·laboració amb l'Escola Sagrada Família Bloc Esport Claror
esport Claror

El Claror Sardenya (CEM Claror) no només és un centre esportiu veí amb el qual l’Escola té un conveni de col·laboració. És molt més que això. La història de l’Esportiu i de la Fundació Claror no es pot entendre sense l’Escola Sagrada Família, a la què estan íntimament lligats.

Tot i el gran creixement que al llarg dels anys ha experimentat la Fundació Claror, que actualment gestiona clubs esportius (quatre a Barcelona i un a Llinars del Vallés), mai ha perdut la forta vinculació amb l’Escola Sagrada Família.

En aquest sentit, L’Escola i el Claror compartim la visió sobre els beneficis que l’esport i l’activitat física poden aportar a persones de totes les edats. Per això, disposem dún conveni de col·laboració per incentivar l’esport, sobre tot, entre els més petits.

extraescolars ampa

L’AMPA de l’Escola Sagrada Familia fa la proposta de les activitats extraescolars esportives al Consell Escolar per tal que siguin aprovades i, si és així, en cedeix l’organització a Claror d’acord amb el conveni de col·laboració.

extraescolars claror

El Claror, com a centre esportiu de titularitat municipal, té la seva pròpia oferta d’activitats infantils emmarcada en l’Escola Esportiva.

lleure i vacances

Treballem una amplia oferta d’esplais i campus per a totes les edats durant els periodes de vacances escolars.

quota familiar

Els familiars directes dels alumnes (mares, pares i germans) també gaudiu d’altres avantatges preferents per apuntar-vos al Claror. Hem creat la Quota familiar Escola Sagrada Família per a que tota la família pogueu gaudir del centre esportiu.

blog esport claror
extraescolars ampa

És competència de les AMPAs l’organització de les activitats extraescolars de les escoles públiques. Pel que fa a les activitats extraescolars de tipus esportiu, l’AMPA fa la proposta de les activitats al Consell Escolar per tal que siguin aprovades i, si és el cas, en cedeix l’organització al Claror d’acord amb el conveni de col·laboració signat entre totes dues entitats.

Tant el torns d’inscripció com de renovació de les activitats es comuniquen a les famílies amb prou antelació.

Les activitats són:

Natació: de P3 a P5 i de 2n a 6è (1r fa natació en l’horari escolar en el marc de la campanya ‘Ja nedo’ que promou l’Ajuntament de Barcelona)

Iniciació esportiva: 1r i 2n

El professorat de les activitats són els tècnics esportius del Claror.

bloc esport claror
extraescolars claror

El Claror, com a centre esportiu de titularitat municipal, té la seva pròpia oferta d’activitats infantils emmarcada en l’Escola Esportiva. L’objectiu de les activitats és ensenyar, divertir i educar mitjançant els continguts dels diferents programes. Utilitzar l’activitat física i l’esport com a vehicle d’integració social sense discriminacions. I oferir una educació integral amb diferents disciplines col·lectives i individuals.

etapes:

1. Pre-esport i iniciació esportiva: P4, P5, 1r i 2n de primària

Treball motriu de coordinació, equilibri i habilitats bàsiques mitjançant jocs reglats, jocs de competició i de cooperació, des d’un vessant totalment lúdic.

2. Esportiva: 3r, 4t, 5è i 6è de primària

Es treballen els esports concrets mitjançant formes jugades. S’introdueixen sessions específiques dels 4 itineraris que els nois i noies podran escollir després: Bàsquet, Judo o Dansa moderna.

Les inscripcions a les activitats es fa segons el calendari publicat pel Claror.

ESPLAIS I CAMPUS
Per infants i joves de 3 a 17 anys!
quota familiar escola sagrada família

Els familiars directes dels alumnes (mares, pares i germans) també gaudiu d’altres avantatges preferents per apuntar-vos al Claror Sardenya.

Hem creat la Quota familiar Escola Sagrada Família per a que tota la família pogueu gaudir del centre esportiu:

  • Drets d’inscripció gratuïts
  • 10% de descompte sobre la Quota d’abonament familiar.
  • I, a més, aquestes condicions segueixen vigents fins que el més petit/a de la família faci 25 anys*

* Per gaudir de la vigència fins als 25 anys, la família no es pot donar de baixa un cop acabi 6è.

fondo_family
acció social

La Fundació Claror té la voluntat de contribuir amb el projecte educatiu de l’escola Sagrada Família. És per això que compromet recursos propis, econòmics i professionals per a dur a terme diverses col·laboracions.

Projecte barri

Donació de fins a 10.000 euros anuals a l’Escola per contribuir a la plena escolarització d’aquells alumnes en situació desfavorida, fomentant la integració social de l’alumne i ajudant a pal·liar les dificultats econòmiques de la família.

Quota ‘Escola Sagrada Família’ 

Donació d’un percentatge dels ingressos que el Claror obtingui de les Quotes ‘Escola Sagrada Família’.

Altre suport econòmic

  • Festa de Carnestoltes: Donació de 300 euros.
  • Cànon per l’ús del menjador: 0,15 euros per cada cobert que s’hagi servit al menjador durant l’any en activitats organitzades pel Claror, tant en l’àmbit del programa de lleure com en altres que s’hagin acordat puntualment.

Suport amb recursos professionals

La Fundació Claror posa els seus professionals a disposició de la comunitat escolar per tal de contribuir en l’àmbit educatiu i en la promoció d’hàbits de vida saludables. En aquest sentit, es citen alguns exemples d’aquesta col·laboració:

  • Suport tècnic per a les webs de la direcció de l’escola i de l’AMPA, elaboradores per l’àrea de comunicació l’any 2010.
  • Col·laboració fent una classe sobre l’entrevista als alumnes de 6è, a càrrec d’un periodista de l’entitat (anualment des de fa 8 anys).
  • Realització de xerrades sobre temes relacionats amb la salut, l’alimentació o l’activitat física, a càrrec d’algun professional de l’àmbit de la salut  o l’àmbit tècnic.