Òrgans de Govern

El patronat

Vols conèixer els òrgans de govern de la Fundació Claror? L’òrgan directiu de la Fundació Claror és el Patronat, que recull la representació dels diferents estaments i és l’òrgan superior de decisió de l’entitat. És format per deu persones que representen els professors i pares d’alumnes de l’Escola Sagrada Família, impulsora originària de l’Esportiu i la Fundació Claror, així com els Socis Abonats dels centres que gestiona la Fundació Claror i els seus treballadors. A més, des de 2008 el patronat també compta amb tres patrons externs.

Orgànicament el Patronat consta d’un president, un vice-president, un secretari, un sots-secretari i sis vocals. A les reunions del Patronat també hi assisteix, amb veu però sense vot, el Director General de l’entitat, que vetlla per la seva bona marxa i per l’aplicació de les decisions acordades al Patronat.

càrrec
persona
estament al que representa
PresidentaAnna Rifà i RosExtern
Vice-presidentXavier LuriAFA Escola Sagrada Família
SecretàriaLaia SimónClaustre Escola Sagrada Família
VicesecretariLuís SubiránTreballadors
VocalEstrella GarciaSocis Abonats
VocalSònia GilClaustre Escola Sagrada Família
VocalJoan Carles MartínSocis Abonats
VocalSilvia Reyes EscorihuelaExtern
VocalIgnasi SuchAFA Escola Sagrada Família
Vocal(vacant en procés de cooptació)Extern

Informe Bon Govern Corporatiu

2021

Equip de direcció

Director General

Gabriel Domingo

Director d’operacions

Nico Sánchez

adjunts a direcció d’operacions

Núria Borràs i Carlos Cano

Direccions de clubs

Claror Sardenya
Alfons Font
Claror Cartagena
Marta Solé
Claror Marítim
Gregorio Bermudo
Claror Can Caralleu
Núria Sabartés
L’Esportiu de Llinars
Dani Cavanillas
Poliesportius Francesc Calvet i Salvador Gimeno
Enrique Jimenez
EAS Taradell
Ivan Rubio

Directors d’Àrees Centrals

Comunicació, imatge i màrqueting
Sergi Larripa
Econòmico-financera
Miquel Garcia
Excel·lència i Responsabilitat Social
Ester Benach
Gestió del Talent
Juanjo Zabala
Innovació i Qualitat Esportiva
Olga López
Relacions Laborals
Ignasi Casacuberta
Sistemes i tecnologies de la Informació
Òscar Alarcón
Vendes i atenció personal
Cristina Rueff