Subvencions Fundació Claror

  1. Inici
  2. /
  3. Fundació Claror
  4. /
  5. Transparència
  6. /
  7. Subvencions Fundació Claror

Subvencions i ajuts públics dels últims 7 anys

Pel que fa a les ajudes de fons públics que es reben, cal diferenciar aquelles subvencions a la inversió, de les subvencions d’explotació. Les primeres, financien projectes d’inversió en millores a l’equipament municipal.
Les segones, les d’explotació, ajuden al gestor a desenvolupar determinats programes impulsats des de l’Ajuntament o també donen suport en l’organització d’esdeveniments o activitats organitzades pel gestor però que tenen com a finalitat la promoció de l’esport per a tothom.

2021

Subvencions per import de 255.544,19 €
 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció Programa “Ja Nedo” i programes esportius111.575,38 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Lloguer entitats socials derivades per l’Ajuntament 5.034,15 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Suport vestidors 1.934,66 €
 Consell Català de l’Esport Ajuts extraordinaris i d’emergència com a conseqüència de la Covid-19 i la suspensió i limitació obertura al públic de les instal·lacions esportives 137.000 €

 

2020

Subvencions per import de 1.861.749,70 €
 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció Programa “Ja Nedo” i programes esportius85.808,65 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Suport vestidors 3.778,40 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport  Ajuts lleure d’estiu 2019 15.988,84 €
 Ajuntament de Barcelona – Districte de l’Eixample Compensació per les pèrdues ocasiones pel tancament de les instal·lacions per Covid-19 1.531.174 €
 Ajuntament de Barcelona – Districte de l’Eixample Subvenció per compensació dels programes esportius per al jovent 24.999,99 €
 Generalitat de Catalunya Ajudes al sector esportiu per l’impacte de la Covid-19 200.000 €

2019

Subvencions per import de 144.361,13 € €

 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció Programa “Ja Nedo”60.746,22 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Escoles Esportives 400 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Suport vestidors 3.730,23 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció Milla Sagrada Família 22.000 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció de capital Projecte Growsmarter 57.484,68 €

 

2018
Subvencions per import de 141.836,27 €

 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció Programa “Ja Nedo” 50.772,96 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Suport vestidors 3.527,96 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció Milla Sagrada Família 23.000 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció de capital Projecte Growsmarter 64.535,35 €

 

2017
Subvencions per import de 83.440,74 €
 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció Programa “Ja Nedo” 54.399,60 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Suport vestidors 5.463,75 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció Milla Sagrada Família 23.000 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció Escoles d’Iniciació Esportiva 637,39 €

 

2016
Subvencions per import de 241.085,66 €
 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció a la inversió: Reforma CEM Sagrada Família 197.342,94 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció a l’explotació: Programa ‘Aprèn a Nedar’ (alumnes 1r de Primària)
CEM Claror
CEM Sagrada Família (Claror Cartagena)
CEM Marítim
15.536,13 €
2.132,82 €
3.073,77 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció a l’explotació: Cursa “Milla Sagrada Família” 23.000 €
2015
Subvencions per import de 45.018,19 €
 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció a l’explotació: Programa ‘Aprèn a Nedar’ (alumnes 1r de Primària)
CEM Claror
CEM Sagrada Família (Claror Cartagena)
CEM Marítim
15.431,54 €
3.450,15 €
3.136,50 €
 Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport Subvenció a l’explotació: Cursa “Milla Sagrada Família” 23.000 €

 

 

El Centre Municipal Can Caralleu és gestionat des de l’1 de gener de 2020 per la Fundació Claror després del procés de fusió per absorció de la Fundació Can Caralleu Esport.

Podeu consultar les subvencions i ajudes públiques rebudes per la Fundació Can Caralleu Esport fins l’any de la seva dissolució, el 2019.

Consulta històric de subvencions de la Fundació Can Caralleu >