Aliances per la salut comunitària

Aliances
per la salut comunitària

Volem acompanyar les persones que pateixen algun tipus de problema de salut a una vida més activa i saludable. Ho fem organitzant activitats en el marc de les taules de salut del territori i també creant aliances amb entitats, serveis i equipaments del territori. 

Rutes de salut 

Organitzem caminades en el marc de la Taula de Salut del barri de Sagrada Família i la Taula de Benestar i Barri de Camp d’en Grassot i Vila de Gràcia. 

Es tracta de cicles trimestrals de caminades gratuïtes per a persones derivades per les entitats, serveis i equipaments que formen part de les taules comunitàries. 

L’activitat de caminades està parcialment finançada per subvencions de l’Ajuntament de Barcelona. 

Gimnàstica per a gent gran 

En el marc de la Taula de Benestar i Barri de Camp d’en Grassot i Vila de Gràcia, organitzem una activitat de gimnàstica suau per a persones grans. Ho fem al Casal de gent gran Montmany i reservem places per a la gent gran del projecte Radars de Gràcia, persones grans que pateixen sol·litud i risc d’aïllament. 

L’activitat s’ofereix en cicles trimestrals gratuïts i està parcialment finançada per una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona 

Del CAP al CEM 

Potenciem les aliances amb els Centres d’Atenció Primària per tal que trobin en Claror un recurs proper per ajudar les persones a fer una transició amable, àgil i professional cap a un estil de vida més actiu que els pugui ajudar en la seva patologia. 

Programa MOU-TE 

Derivació de persones del CAP al CEM a través de la recepta esportiva. 

Les persones derivades gaudeixen d’una visita mèdica gratuïta on es fa una prescripció d’exercici. Si després de la visita volen començar a fer l’activitat, gaudeixen dels drets d’inscripció i un mes d’abonament gratuïts.  

Circuit Fitness 

Activitat grupal i dirigida per una persona de l’àmbit tècnic. Els grups es conformen des del CAP. 

L’oferim de manera trimestral i gratuïta. Consisteix en una activitat física dos dies per setmana (1 hora/dia) aprofitant el circuit de màquines e-gim o biocircuit, que permeten una plena adaptació a la condició física de cadascú, s’adapten automàticament a cada nou usuari sense haver de programar res i permeten l’obtenció de dades per fer un seguiment del progrés físic general o de determinades lesions.  

Escoles de salut i grups terapèutics 

Participem puntualment a les escoles de salut organitzades pels CAP i també estudiem opcions de continuïtat per a les persones que acaben els grups terapèutics que s’hi organitzen.