Càlcul d’emissions

càlcul
d’emissions

Està previst que el 2023, els Clubs en concessió i la seu de la Fundació Claror se sumin a la iniciativa de la Generalitat de Catalunya, els Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions. D’aquesta manera se seguirà la trajectòria de Can Caralleu, que hi va estar adherit des del 2015 i 2019.

 

A banda de l’estalvi en subministraments i la gestió òptima dels residus, una de les mesures per reduir emissions és la compra d’energia verda. Des del 2018 el contracte per a la compra d’energia sol·licita que sigui verda. Els anys 2018. 2019, 2020 i 2021 l’energia va ser 100% de procedència renovable. En el cas del 2022, fruit dels forts increments del preu de l’energia, la part del mix d’energia provinent de fonts renovables ha anat variant i no ha pogut ser del 100 % de l’energia contractada.

FORMEM PART DE: