Carta de Serveis

cartes de serveis
consulta la del teu club

La Carta de Serveis és el document que recull els compromisos que cada Club  adopta en la prestació del servei, així com els drets i deures de les persones usuàries. A banda d’explicitar els principis de qualitat i els objectius, també hi trobem la relació d’activitats i serveis que s’ofereixen, els drets i deures de les persones usuàries i les vies de reclamació.  

Diseño sin título - 2023-05-31T124005.248

cartes de serveis