Canal denuncia Claror

A Claror tenim el compromís d’escoltar l’opinió de totes les persones que formen part dels nostres grups d’interès i de recollir les possibles queixes, suggeriments i felicitacions.

 

Segons sigui el que motiva el teu missatge, hem habilitat un tipus de bústia diferent, que ens permet gestionar les comunicacions de manera pertinent i donar-hi resposta.

Canal Queixes i Suggeriments

Si la teva opinió té a veure amb el funcionament dels Clubs Claror (oferta d’activitats, manteniment de les instal·lacions, tipus d’equipament, tràmits administratius, malentès en les informacions…) pots adreçar-la a través del següent formulari.

Canal DE DENÚNCIA

Si la teva opinió té a veure amb qualsevol aspecte recollit al Codi de Conducta i Bon Govern del Grup Claror (males praxis en el tracte dispensat o sospites de mala gestió econòmica, suborns, corrupció, infraccions normatives…) pots adreçar la teva denúncia al Comitè d’ètica:

 

Canal FEM CLAROR

Si vols felicitar la nostra tasca o directament a alguna de les persones treballadores de l’entitat, pots adreçar el teu missatge a la bústia Fem Claror:

 

Si vols fer la denúncia de manera anònima, pots adreçar-la per escrit a la seu de la Fundació Claror:

 

En cas d’usar el canal anònim, la denúncia seguirà el mateix curs de tractament que les que van signades, però cal tenir en compte que no ens serà possible donar una resposta, tret que ens indiquis una manera d’adreçar-te-la.

A l’atenció de:

Comitè d’ètica (Ester Benach)

C/ Sardenya, 337 entresòl 2ª

08025 Barcelona