Convenis amb entitats socials

Convenis
amb entitats socials

Som clubs inclusius i volem apropar els beneficis de l’activitat física a tothom. Per això facilitem l’accés als clubs a aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat ja sigui per raons socials, econòmiques o de salut. 

 

Convenis vigents amb entitats socials: 

Impulsa la superació dels joves en risc d’exclusió social a través de l’acció i de l’esport. 

Principal aliança: Cessió d’espais bonificada per fer natació i spinning de manera setmanal a Claror Marítim.

Atén nois i noies que pateixen trastorns de conducta i la seva família. 

Principal aliança: accés bonificat al Claror Cartagena 

Atén persones adultes en risc d’exclusió. 

Principal aliança: activitat aquàtica setmanal per a mares amb nadons a Claror Cartagena.

Acullen dones joves i mares en situació d’exclusió social.  

Principal aliança: Abonaments bonificats al Claror Sardenya.

Centre d’Acollida Assís

Treballa per millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones sense llar. 

Principal aliança: cessió setmanal del camp de futbol de Can Caralleu.

Dedicada a l’atenció de persones que pateixen fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica, encefalomielitis miàlgica i sensibilitat química múltiple aquesta raó es va considerar convenient incorporar el concepte de Síndromes de Sensibilització Central, tot destacant-ne la FM, la SFC/EM, la SQM, l’EHS, i tenint en compte totes aquelles altres síndromes de sensibilització central que puguin estar-hi relacionades. 

Principal aliança: Preus bonificats a activitats específiques (aquaticfibro) i de salut per a persones sòcies que pateixen aquestes malalties. 

Dóna suport a persones que pateixen fibromiàlgia. 

Principal aliança: Preus bonificats a activitats específiques (aquaticfibro) i de salut per a sòcies que pateixen aquestes malalties. 

Dóna suport a persones afectades per malalties reumàtiques i el seu entorn. 

Principal aliança: Preus bonificats a activitats específiques (aquaticfibro) i de salut per a persones sòcies que pateixen aquestes malalties. 

Millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

Principal aliança: Abonaments bonificats per a l’accés als clubs Claror en grups reduïts.

Ofereix serveis per a persones amb trastorns de salut mental.

Principal aliança: Lloguer bonificat d’espais del Claror Sardenya.

Atén a infants amb trastorn de l’espectre autista i les seves famílies.

Principal aliança: activitat de natació per a tres grups d’infants al Claror Cartagena i cessió de pista de bàsquet al Claror Sardenya. 

Fan un acompanyament integral i gratuït a persones amb càncer i les seves famílies o amistats. 

Principal aliança: organització d’una caminada setmanal.