Educació de qualitat

educació
de qualitat

Al cap de l’any, milers d’infants passen pels clubs Claror per gaudir de l’activitat física i l’esport. És una oportunitat magnífica perquè més enllà dels aspectes físics i dels coneixements tècnics i tàctics, aprenguin a socialitzar amb respecte i valors 

Enfoc pedagògic

Al dissenyar les activitats infantils es basem en tres eixos: 

Adaptació

tenir en compte el currículum d’educació per a cada etapa de creixement conjuntament amb les característiques psicofisiològiques dels infants per tal d’adaptar les activitats a les seves possibilitats i oferir reptes assolibles. D’aquest procés es deriven els objectius generals i específics de cada etapa i se’n planifica el treball durant el curs.

Enriquiment

incloure factors que permeten millorar l’àmbit cognitiu dels infants aprofitant la pràctica esportiva. Per exemple: habilitats per planificar, organitzar, gestionar informació, endarrerir propostes, aprendre dels errors, focalitzar l’atenció…

Valors

el marc pedagògic de les activitats han d’anar més enllà de la pràctica esportiva per tal d’afavorir l’esperit crític, el treball individual i d’equip, la capacitat d’esforç i superació, la cooperació i col·laboració. en benefici del conjunt i la gestió emocional. Entre els valors a treballar es destaquen: el diàleg, l’escolta, l’empatia, l’apoderament, l’autonomia, la cooperació i el compromís.