“SaFa Claror” és el nom de la secció de bàsquet creada la temporada 1977-1978 a l’Escola Sagrada Família del carrer Sardenya de Barcelona per a la formació de nois i noies de totes les edats en el món del bàsquet. Va ser creada per la Cooperativa Claror, aleshores gestora de l’escola, i que l’any 1989 es reconvertiria en l’actual Fundació Claror, un cop l’escola havia passat a ser pública.

 

La secció de bàsquet és una escola d’aprenentatge esportiu amb dos objectius fonamentals. Primer, facilitar l’evolució motriu de cada alumne d’acord amb la seva capacitat d’aprenentatge. Segon, contribuir a la formació de la persona mitjançant l’educació de les actituds, els valors i els hàbits que es deriven d’una pràctica esportiva col·lectiva, de competició i respectuosa amb l’entorn: els companys i companyes, l’equip contrari, els entrenadors i entrenadores, àrbitres, material, etc…

 

El Bàsquet Safa Claror té la seva seu a les instal·lacions del CEM Claror-Claror Sardenya, al carrer Sardenya 333 de Barcelona, on té totes les pistes tant d’entrenament com de joc. Les instal·lacions compten amb pistes exteriors i un pavelló cobert.

Què treballem al Safa Claror

Continguts esportius:

✓ Treball de les habilitats tècniques específiques del bàsquet.
✓ Treball de la capacitat física de l’esportista per millorar el rendiment esportiu.
✓ Treball de la tàctica específica de l’esport.

Continguts actitudinals:

✓ Compromís amb l’equip: puntualitat, participació, implicació…
✓ Respecte a tots els agents de l’esport: els companys i les companyes, els rivals, els entrenadors i entrenadores, àrbitres, famílies i assistents, les instal·lacions.
✓ Fair play, compliment de la normativa de l’esport i el joc net.
✓ Competició constructiva: entendre la competició com un mitjà de millora i creixement personal, deixant de banda actituds de frustració o irrespectuoses.
✓ Els elements de salut i higiene: adquirir l’hàbit d’escalfar, d’estirar, de la dutxa després dels entrenaments i els partits.
✓ La solidaritat amb la resta de companys i companyes, tant del mateix equip com dels equips contraris i amb els i les àrbitres.

METODOLOGIA DE TREBALL

Consulta aquí els punts bàsics que fan que l’entrenament al SAFA Claror sigui més efectiu i augmenti en qualitat, i que els entrenadors tenen en compte a l’hora de preparar qualsevol sessió:

RITME

Per tal d’aconseguir aprofitar al màxim el temps que disposem per a entrenar. Els jugadors i les jugadores han d’estar actius la major part de l’entrenament i treballar amb intensitat.

ENTRENAMENTS MOTIVANTS

Plantejant reptes individuals i-o col·lectius, variant els exercicis, introduint nous aprenentatges… i amb una actitud permanent activa, dinàmica i atenta a l’evolució de jugadors i jugadores per part de l’entrenador@.

entrenaments de qualitat

El bàsquet és un esport on el jugador/a ha de prendre decisions constantment. Aquest aspecte és el que més s’ha de treballar i tenir-lo present a l’hora de crear les sessions. Els exercicis s’han de basar en l’observació i en la capacitat de resoldre el nivell d’incertesa que trobem en tot esport d’equip.

EDUCAR

El bàsquet té implícits diferents valors com el respecte, la responsabilitat, el compromís o la solidaritat, i tot l’equip els ha de tenir molt clars. Alhora, l’entrenador/a també ha de ser coherent i complir amb aquests valors i fer que es compleixin per part de tot l’equip.

on som

El Bàsquet Safa Claror té la seva seu a les instal·lacions del CEM Claror – Claror Sardenya, al carrer Sardenya 333 de Barcelona, on té totes les pistes tant d’entrenament com de joc.

Les instal·lacions compten amb pistes exteriors i un pavelló cobert.

Créixer a la secció del safa claror

PRE MINI I MINI BÀSQUET

Edats: de 3er a 6è de primària.

Durada: 4 temporades

Objectius: els infants tenen un primer contacte amb el bàsquet i, per tant, és de vital importància que es diverteixin quan entrenen o competeixen.

Entrenament: es treballa amb jocs tradicionals adaptats al bàsquet, joc reduït (1×1, 2×2, 3×3, 4×4) i finalment amb joc de 5×5. En aquests jocs es combinen exercicis de tècnica individual adaptats a l’edat dels alumnes amb d’altres per conèixer el reglament i també exercicis d’estiraments. Es treballa al màxim amb la pilota i potenciem que tothom jugui el màxim de minuts possibles. Conforme es va avançant dins de l’etapa, els exercicis plantejats van guanyant en complexitat alhora que jugadors i jugadores milloren l’execució tècnica i la comprensió de l’esport.

PRE INFANTIL I INFANTIL

Edats:1r i 2n d’ESO

Durada: 2 temporades

Objectius: assolir un bagatge tècnic important i que el jugador aprengui a pensar i decidir amb rapidesa segons la situació del joc.

Entrenament: s’ensenyen elements tècnics nous però, sobretot, es perfeccionen aquells que ja es coneixen executant-los a més velocitat i en situacions diferents. Es pretén que els jugadors aprenguin a pensar i decidir en situacions de jocs. Les tàctiques automatitzades tenen poca presència.

CADET

Edats: de 3r i 4t d’ESO

Durada: 2 temporades

Objectiu: augmentar progressivament la tàctica col·lectiva i incrementar la intensitat. Els jugadors i jugadores han de pensar més, ja que a part de les decisions individuals en cada acció han d’estar pendents de la tàctica col·lectiva: moviments establerts per treure de fons, de banda, jugades d’atac, diferents defenses, moviments d’últims segons.

Entrenament: cada jugador comença a veure clar el seu rol en l’equip i, progressivament, s’especialitza dins la pista (bases, escoltes, alers o pivots) intentant no perdre cert grau de polivalència.

JÚNIOR-SÈNIOR

Edats: de batxillerat en endavant.

Durada: en funció del jugador.

Objectius: aconseguir el màxim rendiment del jugador/a i de l’equip. Cadascú ha de guanyar-se els minuts de joc en els entrenaments i en els partits.

Entrenament: la defensa pren una gran importància de la mateixa manera que la preparació física. L’exigència en tots els aspectes és cada vegada més alta.

els equips

Els equips estan formats per 12-15 jugadors o jugadores, en funció del nombre de fitxes que la Federació Catalana de Bàsquet determina per a cada categoria.

 

El Bàsquet Safa Claror tindrà, com a mínim, i sempre que la base ho permeti, dos equips, un de masculí i un de femení, a totes les categories. L’estructura de treball ideal seria aquesta:

  • Pre Mini Femení i Masculí
  • Mini Femení i Masculí
  • Pre Infantil Femení i Masculí
  • Infantil Femení i Masculí
  • Cadet Femení i Masculí
  • Júnior Femení i Masculí
  • Sènior Femení i Masculí
evolució i nivells

A principi de curs i a cada etapa, els entrenadors i entrenadores, de manera consensuada amb responsables tècnics de la secció de bàsquet, fan els diferents equips en funció de criteris de nivell esportiu i d’aptituds. Es tracta d’afavorir la progressió dels jugadors i jugadores i que juguin sempre en un equip on els companys i companyes i la competició siguin d’un nivell adequat al seu.

 

Cada temporada es produeixen canvis de jugadors i jugadores cap a equips de nivell més alt i/o més baix en funció de l’evolució de l’equip i dels mateixos jugadors/es. També és una pràctica comuna durant el curs el doblatge de jugadors/es, és a dir, que a part d’entrenar i jugar amb el seu equip, ho fan amb d’altres: algun entrenament extra a la setmana i, fins i tot, algun partit amb un equip de la mateixa edat però diferent categoria o inclús d’una edat superior.

 

Ho considerem fonamental per la progressió d’alguns jugadors/es i també un compromís amb l’entitat quan es donen casos de necessitats per falta de jugadors (lesions, etc.). El doblatge és decisió dels responsables tècnics en consens amb els entrenadors i les famílies.

Canvis de nivell

Un dels moments més crítics és quan es produeix un canvi a un nivell inferior. Aquests canvis es fan sempre per a una millor progressió del jugador/a i per tal que jugui amb companys o companyes del seu mateix nivell. En aquest procés és molt important la tasca de pares, mares i tècnics per tal de minimitzar l’efecte negatiu que es produeix en un primer moment i fer veure al jugador/a els aspectes positius del canvi. Fins a la categoria cadet, els canvis es comuniquen primer als pares i mares i després al jugador/a. A partir de la categoria júnior, és l’entrenador qui parla directament amb els jugadors/es, perquè entenem que aquest també és un procés que ja ha de viure en primera persona i ha de contribuir a la seva maduració com a persona.

Colls d’ampolla

A causa de les limitacions d’espai, el nombre d’equips que la secció pot assumir és limitat. A les etapes de base, pre mini, mini, infantil i cadet, es fan els equips necessaris per a acollir els jugadors i jugadores que comencen i que segueixen temporada rere temporada.

La canalla es distribueix per nivells segons els criteris anteriors. A partir de la categoria júnior no es pot garantir plaça a tots els jugadors i jugadores i únicament es garanteix un equip masculí i un de femení per categoria (júnior i sènior). El Bàsquet Safa Claror pretén ser especialment sensible amb els jugadors i jugadores que no tenen cabuda en els equips a partir de la categoria júnior. Per això, se’ls ofereix opcions per poder continuar jugant a bàsquet o desenvolupant algun altre tipus d’activitat física. El CEM Claror treballa constantment amb l’objectiu de mantenir pactes amb altres clubs del barri que puguin acollir aquests jugadors-es per continuar jugant a bàsquet.

Política de fitxatges

Com ja s’ha explicat, fins a la categoria cadet es garanteix plaça a tots els jugadors i jugadores de la secció de Bàsquet i únicament es fan fitxatges per completar els equips. Aquests nous jugadors i jugadores tenen els mateixos drets i deures que la resta. A partir de la categoria júnior, i fins a la sènior, es garanteix en els equips ‘A’ un 75% de places per a jugadors de la casa mentre que l’altre 25% pot estar format per fitxatges externs si és necessari, amb l’objectiu de tenir equips més equilibrats.

COMPROMISOS DE TOTS I TOTES ELS QUE FORMEM EL SAFA CLAROR

ELS JUGADORS I JUGADORES

A més de ser els participants en l’activitat, assumeixen els compromisos següents:

 

• Assistir amb puntualitat a tots els entrenaments i partits de l’equip.
• Actuar sempre amb el màxim de motivació i interès.
Aprendre dels encerts i dels errors.
Col·laborar per tal d’assolir els objectius d’equip.
• Col·laborar quan sigui necessari amb la secció i l’entitat.
• En l’etapa cadet i júnior és obligatori ajudar a fer les taules dels partits.
Respectar les persones: els companys i companyes, els adversaris, els tècnics/ques, els àrbitres, el públic i els altres usuaris i treballadors i treballadores de les instal·lacions. Cal respectar també la normativa de joc i el material.

LES FAMÍLIES

L’actitud dels familiars és molt important i condiciona els jugadors i jugadores. Tant en el dia a dia com durant els partits ens ajudaria molt a tots i totes que:

 

Ajudéssiu els vostres fills i les vostres filles a complir amb els compromisos amb l’equip i la secció.
Contribuíssiu a una pràctica esportiva de qualitat. Alguns comportaments dels adults poden empitjorar, involuntàriament, la qualitat de l’experiència esportiva dels fills.
Promoure l’esportivitat, actuar com a model d’autocontrol i donar una imatge positiva de l’equip i de l’entitat que representen. Respectar en tot moment els i les àrbitres i la resta d’equips, evitant crits, insults i comportaments inadequats.
• Col·laborar amb les tasques logístiques de l’equip. Els pares poden ajudar en diferents tasques com el desplaçament dels jugadors o l’organització de les activitats

LES TÈCNIQUES I ELS TÈCNICS

Cada equip té un entrenador o entrenadora i, en la majoria dels casos, un segon entrenador o entrenadora. Sovint són jugadors/es de categories superiors o exjugadors/es, amb una mostra d’implicació amb l’entitat. Totes i tots són entrenadors amb títol homologat per la Federació Catalana de bàsquet.

 

Els seus compromisos són els següents:

Dissenyar, ensenyar, divertir i educar mitjançant els continguts dels diferents programes.
• Utilitzar l’activitat física i l’esport com a vehicle d’integració social, sense discriminacions.
• Contribuir a la formació integral del jugador.
Respectar la programació general de la secció de bàsquet i adaptar-la a la realitat del seu equip.
• Potenciar les vivències personals i el respecte pels companys, adversaris, àrbitres, normes, hàbits, espais i material.
• Fer-se responsable de l’equip des que s’inicia l’activitat fins al final, vetllant perquè l’actitud i el comportament dels seus jugadors i les seves jugadores es trobi dins els paràmetres de correcció que determina la nostra entitat.
• Vetllar perquè les sessions es desenvolupin en unes condicions de seguretat òptimes i minimitzar el risc d’accidents i/o lesions.
Avaluar l’evolució dels alumnes i de la mateixa activitat.
• Mantenir una relació fluida amb les famílies, conjuntament amb el trasllat d’informació pròpia de l’activitat.

COMPROMISOS DE L’ENTITAT

 

• Definir una programació general de la secció per etapes i vetllar pel seu acompliment.
Definir el marc de relació entre tots els agents que formem el SAFA Claror, basats en uns valors que contribueixin a formar una societat més justa i igualitària (valors Claror), i vetllar pel seu acompliment.
• Contribuir a la formació i a l’acompanyament dels entrenadors i entrenadores.
Organitzar el funcionament de la secció de la manera més adequada possible: horaris, espais, contractacions, etc.
• Disposar d’entrenadors i entrenadores amb la titulació adequada.
• Mantenir una bona interrelació amb la Federació Catalana de Bàsquet i la resta de clubs, especialment els de l’entorn.
• Totes les entrenadores i entrenadors tenen un contracte laboral; i els segons tenen un contracte de voluntariat.
• Mantenir una relació fluida amb les famílies dels jugadors i les jugadores per tal que disposin de la informació necessària en cada moment i així poder participar de l’activitat de la secció amb plenitud, d’acord amb el seu rol.

ROLS PERJUDICIALS

Ajudeu-nos a fer de la pràctica esportiva una experiència satisfactòria; eviteu adoptar qualsevol d’aquests rols:

 

Desinteressats. No donen importància a la pràctica esportiva com a eina d’educació, no van a les competicions…

Patidors. Hi ha un excés de patiment per les circumstàncies que envolten la pràctica esportiva: lesions, confort, esforç… Els comentaris angoixants sobre alguna jugada o moviment descentren els participants.
Entrenadors auxiliars. Contradiuen les instruccions i les decisions dels entrenadors. Com que els fills estan pendents dels comentaris dels pares es desorganitza el joc de l’equip.
Cridaners. S’actua en les competicions dels fills igual que quan s’assisteix a una competició professional. Criden, insulten l’àrbitre, després ho fan amb els rivals i finalment amb els jugadors i entrenadors del mateix equip.
Molt crítics. Tenen objectius diferents dels de l’equip, són molt exigents i gairebé mai no estan satisfets amb els resultats. Critiquen molt les errades i valoren poc els encerts. Sovint són una font d’estrès per als fills, ja que converteixen els fracassos esportius en personals.

GRADA RESPONSABLE DEL SAFA CLAROR 

Siguem bones i bons amfitrions.

Gaudim, aplaudim i animem el bon joc, sigui l’equip que sigui.

Som un públic entregat, respectuós i atent. No som tècnics, ni àrbitres, ni entrenadors/es, som el suport dels nostres jugadors i jugadores.

Recordeu contínuament el motiu pel qual el vostre fill o filla fa esport al SAFA Claror #valorssafaclaror 

Valoreu l’esforç de les jugadores i jugadors per damunt del resultat.

Tu ets familiar dels infants i joves, no donis directrius, dona suport.

Felicitem i agraïm l’esforç de tothom, especialment el dels àrbitres, sense elles i ells no podríem competir.

INFO PRÀCTICA
Aquí tens tota la informació pràctica del SAFA CLAROR
ENTRENAMENT

S’entrena dos o tres dies per setmana, en funció de les exigències esportives de cada equip. Aquests entrenaments es duen a terme a les instal·lacions del CEM Claror: al pavelló o a les pistes exteriors descobertes d’acord amb la disponibilitat d’espais, el nivell i la categoria dels equips. En el cas que plogui hi ha un pla especial amb l’objectiu de suspendre el mínim de sessions d’entrenament.

COMPETICIÓ

Els equips de bàsquet participen en la competició que organitza la Federació Catalana de Bàsquet. Hi ha dos nivells principals de competició: el preferent, on juguen els millor equips de Catalunya i Andorra, i el de promoció, on juguen la resta dels equips. Els responsables tècnics de la secció són qui decideixen tant la formació dels equips com la categoria on s’inscriu cadascun d’acord amb les seves possibilitats esportives. Els partits es juguen els caps de setmana. En el cas de preferent gairebé no hi ha caps de setmana de descans i els desplaçaments poden ser a qualsevol lloc de Catalunya i d’Andorra. A promoció hi ha algun cap de setmana lliure i els desplaçaments són més curts.

avaluació

En cada entrenament els tècnics avaluen els jugadors i jugadores. En acabar, sempre que vulgueu els podeu preguntar com ha anat.

l’equipament

L’entitat definirà cada any l’equipament bàsic (samarreta de joc, samarreta reserva, samarreta d’escalfament i pantaló de joc) obligatori.

revisió mèdica

Tot i que actualment no és obligatòria, recomanem fer una revisió mèdica esportiva a tots els jugadors i jugadores del club, especialment quan s’incorporen a la secció i repetir-la cada dos o tres anys. Aquesta revisió mèdica es pot contractar a l’àrea de salut del CEM Claror.

mutualitat

Tots els jugadors estan assegurats per a qualsevol dels entrenaments, partits i desplaçaments de competició amb la mútua contractada per a tots els equips federats de la Federació Catalana de Bàsquet.

CANALS DE COMUNICACIÓ

Els canals de comunicació més habituals entre els responsables de la secció i els equips són els WhatsApp d’equips i les reunions. La comunicació més directa és la que teniu constantment amb l’entrenador del vostre equip. No obstant això, podeu demanar una reunió amb la coordinació de la secció per a aquells temes més rellevants o particulars.

 

Paral·lelament, treballem amb altres canals de comunicació com l’instagram i el twitter amb el perfil @safaclaror, on podreu trobar informació relativa a la secció i els equips. Més enllà dels mitjans digitals, també es fa una reunió a principi de temporada amb les famílies de cada equip amb l’objectiu d’explicar-recordar el funcionament general de la secció, els objectius de la temporada per a cada equip i resoldre els dubtes que puguin sorgir.

 

A més, cada entrenador o entrenadora es reunirà individualment amb cada família del seu equip un cop al trimestre per tal de compartir l’evolució del seu fill-a.

esdeveniments SAFA CLAROR

Durant la temporada hi ha diverses activitats de dinamització de la secció tal com:

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS

A l’inici de la temporada fem la presentació oficial dels equips del SAFA CLAROR

NADAL DE BÀSQUET

En l’època nadalenca s’organitzen activitats a les pistes del club.

DIADA DEL BÀSQUET

Jornada amb competicions de 3×3, concursos de tir, etc, i que acaba amb un berenar-sopar on ens reunim centenars de persones, entre pares, jugadors, tècnics i representants de l’entitat.

germà gran – germà petit

Els jugadors i jugadores dels equips sèniors i júniors “apadrinen” un equip i de tant en tant comparteixen entrenaments i assisteixen als partits de l’equip apadrinat.

Tornejos amistosos

Els equips de Safa Claror són convidats a participar en algun torneig amistós organitzat per altres clubs de Catalunya, de la resta de l’Estat espanyol o fins i tot de fora de la península.

Vols jugar al safa claror?

Si vols ser un jugador o jugadora del Bàsquet Safa-Claror emplena les dades del següent formulari i tant aviat com rebem la teva sol·licitud ens posarem en contacte amb tu.

En el cas de les categories dels més petits (masculina i femenina) tenen prioritat d’inscripció els alumnes del CEIP Sagrada Família. Tot i això, si vols formar part dels nostres equips posa’t en contacte amb nosaltres i en cas que quedin places lliures t’avisarem. En el cas de les categories a partir d’ESO hi ha més places lliures.

També t’avisarem quan hi hagi jornades de portes obertes i proves de nivell.

    Protecció de dades: Fundació Claror com a responsable del tractament, tractarà les seves dades per a enviar-li informació sobre els productes, ofertes i serveis de Bàsquet Safa Claror. Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament o portabilitat posant-se en contacte amb [email protected]. Si vol més informació, conegui la nostra política de privacitat fent clic aquí >