Mobilitat Sostenible

mobilitat
sostenible

A Claror disposem de diferents iniciatives en marxa per garantir una mobilitat sostenible en el nostre entorn.

FLOTA PRÒPIA

Claror disposa d’un vehicle d’empresa, una furgoneta-taller al servei de l’equip itinerant de manteniment.
Quilometratge mitjà anual: 4.600 km

Combustible: dièsel amb un addictiu AD Blue específic per reduir emissions contaminants del dièsel.

ACCESSIBILITAT ALS CLUBS

· Xarxa de transport públic propera a tots els Clubs

· Aparcament per a bicicletes

estudis de mobilitat

El 2022, en col·laboració amb Atm00s Events i en el marc d’un projecte comunitari es va fer una enquesta a les persones usuàries del Claror Cartagena per conèixer els seus hàbits de transport, en especial en l’accés al club. La mateixa enquesta es va fer a persones usuàries d’altres equipaments del barri de Sagrada Família. 

estudi de mobilitat

L’enquesta es vehiculava a través d’un tòtem a l’accés al club i hi van participar 149 persones. 

 

Els resultats són accessibles en aquest link, però a grans trets, els hàbits de mobilitat de les persones que van respondre mostraven:

 

L’estudi va constatar la prevalença dels desplaçaments a peus i de poca distància, en sé un equipament de proximitat. També que son més usuals entre les persones grans, correlacionant l’ús de mobilitat passiva (tant pública com privada) en les persones més joves i desplaçaments més llargs. 

 

L’informe també proporciona l’emissió de contaminants dels desplaçaments informats, segmentat per tipus de contaminant, emissions totals i per persona. Com a curiositat, la petjada de les 149 persones que van respondre sumava 1.423’02 grams de contaminants atmosfèrics, dels quals el monòxid de carboni suposava 1.062,62 grams. 

FORMEM PART DE: