Ens inspira l’excel·lència

  1. Inici
  2. /
  3. Més que Fitness
  4. /
  5. Ens inspira l’excel·lència

El Grup Claror està certificat amb el segell 500+ del model EFQM

Claror ha adoptat en els darrers anys el model de gestió EFQM impulsat per la European Foundation for Quality Managment, que guia les organitzacions en el camí de la millora contínua cap a l’excel·lència.

El segell 500+ és el màxim reconeixement que s’otorga i converteix Claror en la primera entitat esportiva de l’Estat Espanyol en disposar del segell 500+, que només tenen un centenar d’empreses d’altres sectors empresarials.

Què és el model EFQM?

El model EFQM es basa en 8 conceptes fonamentals que les organitzacions que volen ser excel·lents han d’acomplir:

Els resultats es provoquen

En el model EFQM hi ha una sèrie d’agents facilitadors que són els que intervenen directament en els resultats de l’organització. Així doncs, existeixen 5 elements facilitadors que són:

  • Lideratge
  • Estratègia
  • Persones
  • Aliances i recursos
  • Processos, productes i serveis

El cercle de millora contínua

El model EFQM proposa un sistema de millora contínua (REDER), que esdevé una eina simple però poderosa cap al camí de l’excel·lència. L’escolta i diàleg amb els grups d’interès de l’organització és el punt de partida per conèixer les seves expectatives i necessitats i establir accions i indicadors per millorar-ne la relació i impacte.