Portal de Transparència

portal de
transparència

La nostra activitat principal és la gestió de centres esportius de titularitat pública. I, per aquest propòsit, rebem subvencions i ajudes per dur a terme programes esportius, sobretot per garantir l’accés a l’activitat física per a tothom. 

 

En el Portal de transparència, trobareu tota la informació detallada dels contractes amb l’administració i les aportacions de diner públic rebudes. 

FUNDACIÓ CLAROR

LLINARSPORT, sl.