Subvencions concedides els darrers 7 anys

Els ingressos que obté Llinarsport SL provenen de les quotes d’abonats i la contractació d’activitats i serveis dels clubs que han de fer viable l’explotació dels centres esportius.
No obstant, Llinarsport ha percebut al llarg dels anys de gestió del club en concessió administrativa ajudes públiques per fer front a millores de les instal·lacions de l’equipament municipal o en concepte de programes esportius de l’Esportiu de Llinars per encàrrec de l’Ajuntament de Llinars del Vallès:

 

2022 

 Subvencions per import de 231.327,62 € 

 Administració otorgant  Concepte  Euros 
Ajuntament de Llinars del Vallès Avançament dels ajuts acordats a tres anys vista per l’impacte de la COVID 185.835 
Ajuntament de Llinars del Vallès Programa “Llença’t a l’aigua”  20.868,43 
Ajuntament de Llinars del Vallès Ajuts per l’impacte de subministraments  24.624,19  

 

2021

Subvencions per import de 1.861.749,70 €

 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès Subvenció Programa “Llença’t a l’aigua1.792,18 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Compensació per les pèrdues ocasiones pel tancament de les instal·lacions per Covid-19 62.000 €
 Consell Català de l’Esport Ajuts extraordinaris i d’emergència com a conseqüència de la Covid-19 i la suspensió i limitació obertura al públic de les instal·lacions esportives 30.000 €
 Generalitat de Catalunya Ajudes per la solvència empresarial 9.946,66 €
2020
Subvencions per import de 126.493,9 €
 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès Subvenció despesa energètica 90.000€
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa “Llença’t a l’aigua” 6.493,90€
 Generalitat de Catalunya Ajuda COVID al sector esportiu 30.000€

2019
Subvencions per import de 19.396,59 €

 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès Subvenció despesa energètica 840,10 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa “Llença’t a l’aigua” 18.556,49€

2018
Subvencions per import de 39.077,45 €

 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès Subvenció despesa energètica 14.059,54 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa “Llença’t a l’aigua” 21.124,59€
 Ajuntament de Llinars del VallèsPrograma Escola Esportiva Municipal3.893,32 €

2017
Subvencions per import de 129.327,45 €

 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès Subvenció despesa energètica 26.180,26 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa “Llença’t a l’aigua” 18.829,08€
 Ajuntament de Llinars del Vallès Subvenció equilibri de la concessió 80.000 €
 Ajuntament de Llinars del VallèsPrograma Escola Esportiva Municipal4.317,61 €

2016
Subvencions per import de 186.267,55 €

 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès Aportació a l’equilibri financer de la concessió de l’Esportiu de Llinars 124.000,00 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Aportació als subministraments energètics36.816,70 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Subvenció a l’explotació: Cursa “Milla Sagrada Família” 19.970,85 €
 Ajuntament de Llinars del VallèsPrograma Escola Esportiva Municipal5.480,00 €

2015
Subvencions per import de 212.092,40 €

 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès Aportació a l’equilibri financer de la concessió de l’Esportiu de Llinars124.000 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Aportació als subministraments energètics 62.616,45 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa Llença’t a l’aigua 21.275,95 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa Escola Esportiva Municipal 4.200,00 €

2014
Subvencions per import de 227.151,46 €

 Administració otorgant Concepte Euros
 Ajuntament de Llinars del Vallès Aportació a l’equilibri financer de la concessió de l’Esportiu de Llinars124.000 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Aportació als subministraments enegètics 87.494,75 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa Llença’t a l’aigua 11.404,92 €
 Ajuntament de Llinars del Vallès Programa Escola Esportiva Municipal 4.251,79 €