Qui som: Fundació Claror i Llinarsport

som
més que fitness

Claror som un grup d’entitats sense afany de lucre format per la Fundació Claror —que n’és l’entitat central— i Llinarsport, SL —participada al 60% per la Fundació Claror i al 40% per l’Escola Ginebró—.

 

L’activitat principal és la gestió de centres esportius a Catalunya. Com a activitat secundària, destaca l’assessorament per a la construcció i gestió d’instal·lacions esportives.

 

A Claror som “més que fitness” perquè oferim “una potent oferta esportiva, responsable i compromesa”.

la nostra missió

La missió última del Grup Claror (Fundació Claror i Llinarsport SL) és contribuir, des de l’esport, la salut i el lleure a millorar la qualitat de vida de les persones al llarg de la seva vida. Claror promou i presta serveis esportius de qualitat des d’un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom), èticament responsable i de compromís amb l’entorn.

 

Fonamenta l’actuació en una clara orientació a la satisfacció dels clients i es basa en la capacitat, l’actitud, la implicació i la satisfacció del seu equip professional, en el bon funcionament i el confort de les seves instal·lacions i en la diferenciació a partir del sentiment de pertinença i de vinculació generat entre els seus usuaris i en la relació amb els col·lectius i organitzacions de l’entorn. La gestió s’inspira en models d’excel·lència i sostenibilitat.

la nostra visió

El grup Claror té una llarga experiència en la gestió esportiva i vol ser reconegut com una entitat catalana experta i de referència en l’àmbit de l’esport socialment inclusiu. Vol ser percebut per part de les administracions i altres institucions com un gestor fiable i compromès que procura el màxim arrelament territorial i amb l’entorn dels seus centres esportius.

 

Alhora, l’entitat vol ser vista com un agent expert capaç de transmetre coneixement a d’altres i de capacitar els professionals del sector de la gestió esportiva de forma permanent. El grup Claror vol estendre els beneficis dels seus serveis i la seva expertesa a tantes persones i col·lectius com li sigui possible amb un model de creixement sostenible des del punt de vista econòmic i de qualitat del servei.

la fundació claror

La Fundació Claror som una entitat catalana privada sense ànim de lucre que promou l’esport, la salut i el lleure per a tothom. Com a Fundació va néixer el 1989, tot i que l’entitat com a tal va crear-se el 1978, aleshores en forma de Cooperativa.

La Fundació Claror gestionem en règim de concessió administrativa els Centres Esportius Municipals de Barcelona: CEM Claror (Claror Sardenya), CEM Sagrada Família (Claror Cartagena), CEM Marítim (Claror Marítim) i des de l’1 de gener de 2020 el CEM Can Caralleu (Claror Can Caralleu).

Claror Sardenya
claror sardenya
claror cartagena
claror cartagena
Maritim
claror marítim
història claror
claror can caralleu
Claror: més de 40 anys de compromís amb l’esport i la societat

Llinarsport

Llinarsport S.L. té com a principal objectiu la potenciació, promoció i ensenyament de l’esport en les seves diferents formes.

Actualment, gestiona en règim de concessió el Complex Esportiu de Llinars del Vallès i, en règim de prestacions de serveis, els poliesportius municipals de Sant Joan Despí i a l’EAS Taradell de Taradell. Des del 2022, també gestiona el club privat de Santa Maria de Palautordera, 22 Fitness Club.

En total aglutina més de 13.000 clients i compta amb una plantilla de prop de 200 treballadors. Llinarsport, SL és una organització participada per la Fundació Claror (60%) i l’Escola Ginebró (40%).

L’Esportiu de Llinars
22 fitness club
Equipaments Sant Joan Despí
EAS Taradell
Llinarport SL neix l’any 2007 per l’aliança de l’Escola Ginebró i la Fundació Claror
A Claror, som Més que Feina!
Uneix-te a un gran grup esportiu que treballem per Contribuir des de l’esport, la salut i el lleure a millorar a qualitat de vida de les persones, al llarg de la seva vida.
òrgans de govern

El Patronat de la Fundació Claror i el Consell d’Administració de Llinarsport són els màxims òrgans de Govern i tenen les facultats necessàries per vetllar pel compliment de les finalitats fundacionals.

equip directiu

L’Equip directiu del grup Claror està format per una vintena de membres que representen àmbits funcionals o estratègics.