Política de Privacitat

Política de Privacitat i Protecció de Dades

Fundació Claror, actua com a responsable del tractament per a esdeveniments esportius i la prestació de serveis d’activitats que es realitzen als centres:

  • Claror Sardenya, C/Sardenya 333. 08025 – Barcelona
  • Claror Cartagena, C/Cartagena 231-239. 08013 – Barcelona
  • Claror Marítim, Passeig Marítim 33. 08003 – Barcelona
  • Claror Can Caralleu, C/ Esports 2-8. 08017 – Barcelona
  • Llinarsport SL, Avda Pau Casals 281-283. 08450 – Llinars del Vallés (Barcelona)

Fundació Claror, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679). Només es tracten les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

  • Identitat: Fundació Claror
  • CIF: G59080259
  • Direcció postal: C/ Sardenya 337, entresol. 08025 – Barcelona
  • Correu electrònic: [email protected]

Finalitats del tractament de les dades i conservació

En Fundació Claror tractem dades personals facilitades per persones interessades en els nostres serveis, inscrits als esdeveniments que organitzem i altes als serveis dels centres.

Els tractaments de dades que ens hagin estat facilitades per interessat en els serveis i activitats seran tractades per informar en l’àmbit de l’esport del municipi, segons la temporada de l’any, sobre promocions, iniciatives, novetats, que poden ser del seu interès. Es conservaran basant-nos en el corresponent interès mutu fins que se’ns comuniqui oposició a aquest tipus de tractament.

Els tractaments de dades facilitades per inscrits a esdeveniments seran tractades per a la gestió del esdeveniment i complementàriament es demanarà el consentiment per l’enviament d’informacions que poden ser del seu interès.

Les dades de gestió d’abonats i cursetistes es conservaran durant el manteniment del vincle contractual i basant-nos en la nostra relació continuada amb vostès fins a dotze mesos després de la baixa. Després aquestes dades de gestió sols estaran disponibles quan puguin exigir-se responsabilitats d’acord amb la legislació vigent mercantil i fiscal.

Legitimació per al tractament de les dades

La base legal per al tractament de les seves dades és l’acció efectuada quan s’inscriu presencialment o través de la nostra web i l’interès legítim del responsable del tractament.

Destinataris de les seves dades

No estan previstes cessions de dades, només es comunicarien a tercers en el cas d’existir una obligació legal o en el cas que ho hagués acceptat explícitament.

Drets dels interessats

Les persones titulars de les dades tractades per Fundació Claror tenen dret en tot moment a accedir les seves dades, rectificar-les, oposar-se al seu tractament o suprimir-les si creu que ja no són necessàries per als fins pels quals van ser recollides. A més, si ho desitja, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades i limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment.

Per a exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb Fundació Claror a través del correu electrònic [email protected]. Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.aepd.es.

Procedència de les dades personals

Directament de les persones interessades o dels seus representants.