Reglament i Política de Privacitat

Claror Spartan Challenge

Política de Privacitat i Protecció de Dades

De conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Fundació Claror l’informa del següent:

Dades de l’entitat responsable el tractament

Fundació Claror CIF: G59080259 Direcció postal: C/ Sardenya 337, entresòl. 08025 – Barcelona Telèfon: 93.476.13.92 Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: [email protected]  

Política de privacitat

En esdeveniments organitzats o promoguts per la Fundació Claror, les dades de les persones usuàries i participants recollides mitjançant els formularis d’inscripció seran tractades per gestionar la seva participació i la comunicació amb aquestes. També s’utilitzaran per informar sobre esdeveniments similars que puguin ser d’interès de les persones participants.

Així mateix, la mera participació en aquests esdeveniments implica l’acceptació de les bases de l’esdeveniment, inclosa la captació d’imatges.

Les imatges de les persones participants captades en el transcurs dels esdeveniments seran únicament utilitzades per Fundació Claror per immortalitzar i difondre a xarxes, webs i altres mitjans vinculats a la Fundació claror, l’esdeveniment en qüestió. Aquesta difusió es podrà fer durant el període d’un any i és una cessió de drets totalment gratuïta.

En el cas de persones menors d’edat que participin en aquests esdeveniments, els seus pares, mares, tutors legals es fan responsables de l’acceptació de les condicions exposades en el moment de la seva inscripció.

Tots els tractaments citats anteriorment estan legitimats per el consentiment inequívoc que es presta pel fet d’inscriure’s a l’esdeveniment en qüestió. En el cas de les comunicacions informatives, estaran legitimades per l’interès legítim del responsable.

Les dades recollides seran conservades mentre duri la finalitat per la qual van ser recollides i posteriorment mentre se’n puguin derivar responsabilitats. En el cas de les imatges, el període de conservació serà d’un any.

Les citades dades no seran cedides a tercers excepte en el cas d’obligació legal i per a la gestió del sistema de cronometratge i publicació de resultats. En el cas de les imatges, seran cedides al públic en general en els termes exposats anteriorment.

Si ho desitja, com a persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades, dirigint-se a [email protected].

Així mateix, si en algun moment considera que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apdcat.gencat.cat.

autorització menors de 18 anys

  Dades participant

  Dades tutor/a

  En qualitat de:

  reglament
  bases de la Claror Spartan Challenge

  1. La Claror Spartan Challenge és una cursa d’obstacles de caràcter popular, organitzat per la Fundació Claror – L’Esportiu de Llinars, i que se celebra a L’Esportiu de Llinars i el seu entorn, amb l’objectiu de posar a prova la forma física dels participants d’una forma divertida i molt entretinguda.
  2. La participació és per equips de 4 persones en els quals hi ha d’haver, com a mínim, una dona.
  3. S’hi pot participar a partir dels 16 anys tot i que els menors de 18 anys han d’estar autoritzats pels pares/mares o tutors legals.
  4. S’haurà de donar una volta al circuit d’aproximadament 5,5km, en el transcurs de la qual s’han de fer les 20 proves següents:

  1. Puja les escales

  2. Salta les bales de palla

  3. Salta el mur

  4. Salta el segon mur

  5. Passa la rasa amb aigua

  6. Repta pels tubs

  7. Repta pel fang

  8. Baixa pel tobogan

  9. Grimpa per la corda

  10. Ziga Zaga pel bosc

  11. Passeja els sacs

  12. Transporta les garrafes

  13. Salta ben amunt

  14. Salta pels troncs

  15. Arrossega troncs

  16. Porta la sorra amb el carretó

  17. Desplaça les rodes, sense rodar

  18. Arrossega’t entre els tubs

  19. Passa per les rodes fent skipping

  20. Banya’t al contenidor

   

  5. Caldrà que tots els membres de l’equip facin totes les proves. Només es permet renunciar-ne a una, sempre que tots els integrants de l’equip facin 15 burpees, i comptarà com a prova feta.
  6. La sortida es farà progressiva i per equips. El temps es comptarà entre l’hora de sortida i l’hora d’arribada de cada equip.
  7. Els equips han d’anar junts en tot moment; fer les proves alhora i arribar tots junts a la línia d’arribada.
  8. Cal fer les proves en l’ordre determinat per l’organització i seguir l’itinerari marcat.
  9. La classificació final s’elaborarà tenint en compte el nombre de proves completades i, a igualtat de proves completades, el temps emprat en fer tot el recorregut.
  10. Qualsevol aspecte que no estigui contemplat en aquest reglament serà resolt per l’Organització.