Reglament i Política de Privacitat

Claror Spartan Challenge

Política de Privacitat i Protecció de Dades

De conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, Fundació Claror vol que vostè conegui la política de privacitat aplicada. 

Dades de l’entitat

Fundació Claror CIF: G59080259 Direcció postal: C/ Sardenya 337, entresòl. 08025 – Barcelona Telèfon: 93.476.13.92 Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: [email protected]  

Política de privacitat

En esdeveniments organitzats o promoguts per la Fundació Claror, les dades dels usuaris i participants que s’incorporen al fitxer responsabilitat de Fundació Claror, són dades identificatives. Suposa consentiment i acceptació de la nostra política de privacitat que ens les faciliti, ja sigui presencialment o través de la nostra web. En formalitzar la inscripció, els participants accepten que la Fundació Claror utilitzi les imatges captades, ja sigui en format foto, vídeo o TV. A tal efecte podran ser publicades a la pàgina web de la Fundació Claror o en un altre mitjà de difusió que editi la Fundació Claror, per a finalitats tant informatives com publicitàries de l’esdeveniment. I sense que la esmentada Fundació Claror sigui responsable del tractament d’imatges que pugui realitzar la premsa, televisió o qualsevol altre mitjà de comunicació.  

La base legal per aquest tractament és seu el consentiment informat (o el dels pares o tutors en el cas dels menors de catorze anys).  

Finalitat del tractament: Gestions administratives i comercials pròpies de l’ús dels serveis, productes i/o per l’organització d’esdeveniments.  Tanmateix basant-nos en la nostra relació amb vostès, en l’àmbit de l’esport i en el corresponent interès mutu, mantenir el contacte amb l’enviament d’informacions sobre noticies, activitats esportives o socials, sobre canvis o millores en la prestació dels serveis, productes, promocions, iniciatives, cursos o novetats del centre que poden ser del seu interès (per exemple informar-lo de futures edicions de “Claror Spartan Challenge”).  

Destinataris: no estan previstes cessions de dades.  

Conservació de les dades: les seves dades es conservaran fins que vostè s’oposi, la qual cosa pot fer en qualsevol moment, sol·licitant-nos per correu electrònic a [email protected] que desitja deixar de formar part del fitxer.  

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a [email protected]. 

autorització menors de 18 anys
[contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]
reglament
bases de la Claror Spartan Challenge

1. La Claror Spartan Challenge és una cursa d’obstacles de caràcter popular, organitzat per la Fundació Claror – L’Esportiu de Llinars, i que se celebra a L’Esportiu de Llinars i el seu entorn, amb l’objectiu de posar a prova la forma física dels participants d’una forma divertida i molt entretinguda.
2. La participació és per equips de 4 persones en els quals hi ha d’haver, com a mínim, una dona.
3. S’hi pot participar a partir dels 16 anys tot i que els menors de 18 anys han d’estar autoritzats pels pares/mares o tutors legals.
4. S’haurà de donar una volta al circuit d’aproximadament 3,5km, en el transcurs de la qual s’han de fer les 22 proves següents:

1. Pujar escales

2. Bales de palla damunt d’un camió

3. Piràmide de bales de palla

4. Pujar la corda i tocar la campana

5. Escalar les espatlleres

6. Contenidor d’aigua

7. Passa pel fang

8. Repta pels tubs

9. Creua les serradures

10. Passa la rasa amb aigua (caminant o nedant)

11. Grimpa per la corda

12. Ziga-zaga pel bosc

13. Estella troncs

14. Tir amb l’escopeta de balins

15. Mou els sacs de pinso

16. Salta la foguera

17. Salta les tanques

18. Arrosega les bales de palla

19. Arrosega els troncs

20. Puja les bales de palla

21. Arrosega’t entre els tubs

22. Salta les rodes

5. Caldrà que tots els membres de l’equip facin cadascuna de les proves. Si algú de l’equip no la fa, cada integrant de l’equip haurà de fer 10 burpees i la prova no puntuarà per a la classificació final.
6. La sortida es farà progressiva i per equips. El temps es comptarà entre l’hora de sortida i l’hora d’arribada de cada equip.
7. Els equips han d’anar junts en tot moment; fer les proves alhora i arribar tots junts a la línia d’arribada.
8. Cal fer les proves en l’ordre determinat per l’organització i seguir l’itinerari marcat.
9. La classificació final s’elaborarà tenint en compte el número de proves completades i, a igualtat de proves completades, el temps emprat en fer tot el recorregut.
10. Qualsevol aspecte que no estigui contemplat en aquest reglament serà resolt per l’Organització.