Excel·lència i Responsabilitat Social

A Claror som ‘Més que fitness” perquè a més d’oferir una potent oferta esportiva, defensem una gestió ètica, basada en la responsabilitat, en l’escolta dels nostres grups d’interès i el desenvolupament sostenible.

La nostra gestió està certificada en el Model Europeu d’Excel·lència Empresarial EFQM i s’inspira en la norma de Responsabilitat Social Corporativa SGE21.

Tenim per objectiu actuar de manera ètica i compromesa, tot generant impactes positius en cinc àmbits:

espai
Governança
diners-1
Econòmic
comercial-5
Laboral
usuari-2
Societat
rsc-1
Mediambiental

Model de gestió EFQM

El 2018, el grup Claror ha rebut la certificació del model EFQM amb el màxim segell que s’otorga, amb una puntuació de 500+.

Amb aquest reconeixement, Claror esdevé la primera entitat esportiva de l’Estat Espanyol en disposar del segell 500+, que només tenen un centenar d’empreses d’altres sectors empresarials.

Governança

Claror és una entitat sense ànim de lucre i això ja ens confereix un tarannà especial. Vetllem pel Bon Govern de l’entitat i anem més enllà dels requisits legal per comprometre’ns amb uns valors i uns principis d’identitat i qualitat.

Més que fitness

Amb aquesta expressió i la declinació com “Una potent oferta esportiva, responsable i compromesa” resumim els nostres principis de qualitat i d’identitat.

Transparència

Publiquem tota la informació de la nostra activitat en la memòria anual. A més, com a gestors d’equipaments municipals, ens sentim encara més compromesos amb la transparència.

Codi de conducta

El grup Claror es regeix per un Codi de Conducta i Bon Govern que regula l’actuació dels professionals així com dels membres dels màxims òrgans de govern.

Canal de Denúncia

Com preveu el Codi de Conducta i Bon Govern, qualsevol persona vinculada al grup Claror pot adreçar-se al Comitè d’ètica de l’entitat per denunciar conductes irregulars o que siguin constitutives de delicte.

Memòries d’activitats

Vols saber més sobre Claror? Consulta les darreres memòries d’activitats.

2021

2020

2019

Econòmic

Les dues entitats del grup Claror no tenim ànim de lucre, tampoc la societat mercantil Llinarsport, governada per dues entitats social: la Fundació Claror i la Cooperativa del Ginebró. Amb tot vetllem per la sostenibilitat econòmica del projecte i sempre volem generar excedent per tal de poder reinventir-lo en la millora dels clubs, del servei, del benestar de l’equip, i per contribuir al desenvolupament social i la preservació del medi ambient.

Finances ètiques

Tenim un codi de conducta en l’àmbit financer que promou les finances ètiques, la inversió responsable i la transparència en els comptes.

Proveïdors

Comptem amb una gran quantitat de proveïdors amb qui procurem crear vincles de confiança i fer constar la nostra preocupació per la gestió socialment responsable.

Clients

Tenim una clara orientació al client i és per això que hem consolidat eines d’escolta activa i ens comprometem a acomplir uns compromisos de qualitat en el servei recollits a la Carta de Serveis.

Laboral

L’equip professional de Claror és qui dona compliment a la missió de l’entitat.

Som persones al servei de persones i és per això que promovem mesures per aconseguir el benestar de l’equip amb el repte d’esdevenir un “bon lloc” per treballar-hi.

Societat

La nostra missió persegueix la millora de la qualitat de vida de totes les persones i això ho aconseguim gràcies a la promoció de l’esport per a tothom però també endinsant-nos en el teixit associatiu dels barris i col·laborant amb moltes entitats socials. Considerem important la contribució activa al desenvolupament social, la lluita contra les desigualtats i la preservació de la nostra identitat com a nació.

Esport per a tothom

Facilitem l’accés a l’activitat física a col·lectius que, per raons de salut o econòmiques, pateixen una situació de vulnerabilitat.

Teixit associatiu

Participem activament del desenvolupament social del territori on s’ubiquen els nostres Clubs, amb aliança amb moltes entitats de l’entorn.

Acció social

Col·laborem amb moltes entitats socials per fer arribar els seus missatges als nostres grups d’interès.

Esportistes compromesos

Amb aquest projecte recolzem iniciatives que combinen esport i solidaritat.

Catalanitat

Claror és una entitat catalana, independent, i compromesa amb la nostra cultura.

Ambiental

Ens preocupa la preservació del medi ambient i és per això que anem avançant per assolir uns clubs ecoeficients, promoure l’economia circular i fer una bona gestió dels recursos i dels residus.

Càlcul d’emissions

Formem part del programa Acords Voluntaris per a la reducció d’emissions de CO2. A Can Caralleu fa anys que les mesurem i estem en procés d’adhesió dels altres clubs gestionats.

Eco-eficiència energètica

Comprem energia verda i anem implementant mesures d’eficiència energètica per tal de reduir el consum i l’impacte ambiental de la nostra activitat.

Oficina verda

Procurem fer una gestió eficient dels materials, els consumibles i els recursos de les zones de despatxos i oficina.

R+R+R

Promovem la reducció, reciclatge i reutilització i proporcionem una segona vida a aquells materials que ja no són útils en la seva primera finalitat.

Actualitat ERS Claror

Vols més informació sobre els nostres projectes de RSC?

Posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.