Som més que FEINA! Uneix-te a Claror

El Grup Claror el formem prop de 600 treballadors i treballadores entre els clubs esportius que gestionem més les àrees centrals. L’equip professional de Claror és qui dona compliment a la missió de l’entitat:

 

Contribuir des de l’esport, la salut i el lleure a millorar a qualitat de vida de les persones, al llarg de la seva vida.

 

Promovem i prestem serveis esportius de qualitat des d’un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom), èticament responsable i de compromís amb l’entorn. Som persones al servei de persones i és per això que promovem mesures per aconseguir el benestar de l’equip amb el repte d’esdevenir un “bon lloc” per treballar-hi.

596
Treballadors/es
10
Centres esportius
+33.000
Abonats/des
7,8
Índex satisfacció

Vols formar part del Grup Claror?

Envia’ns el teu CV
Index satisfacció

* Dada extreta de l’enquesta anual de treballadors i treballadores 2023

un equip cohesionat i satisfet

A través de l’enquesta de satisfacció anual, l’equip valora del 0 al 10 un seguit de factors relacionats amb la feina, les relacions, el lideratge o la visió global de futur 

tipus de contractes

Més del 95% dels contractes que fem a Claror són indefinits.
 • Indefinits
 • Temporals
 • Dones
 • Homes

GÈNERE

Assolim uns alts nivells de paritat en els nostres equips, amb un 44% de dones i un 56% d’homes.

EDATS

Al Grup Claror comptem amb una plantilla de totes les edats.
 • edat

Vols formar part del Grup Claror?

Envia’ns el teu CV
troba el teu lloc a claror
Al Grup Claror, Som més que Feina! Amb seu a Barcelona, gestionem clubs esportius i de fitness de Catalunya mitjançant la concessió o prestació de serveis. En els nostres clubs hi treballen persones de tots els perfils en les diferents àrees.
Fitness i Entrenament Personal
Activitats dirigides i aquàtiques
Escoles Esportives i Lleure
Professionals de la Salut
Neteja
Atenció al Client
Administració i comptabilitat
Manteniment
Recursos Humans
Comunicació i Marketing
TIC i Informàtica
Excel·lència i RSC
FOMENTEM UNA CONDUCTA ÈTICA 
entre les treballadores i treballadors
Tenim un Codi de Conducta i Bon Govern que explicita, entre altres aspectes, els valors que han de guiar la conducta i les relacions respecte als altres:

Responsabilitat: actuar de manera diligent i respectant les persones, les instal·lacions i els materials.

Comportament ètic: esdevenir ambaixadors de la gestió ètica, compromesa i lleial amb l’entitat, amb un comportament personal i professional adient.

Participació i crítica constructiva: participar activament en l’esdevenir de l’entitat, expressant lliurement les opinions des del respecte i l’esperit constructiu.

Compromís amb l’excel·lència en el servei: orientar-se a l’atenció al client i a la cura del detall com a garantia per oferir un servei de qualitat.

Garantir un entorn de treball basat en el respecte a la dignitat de les persones: totes les persones han de ser tractades de forma justa i respectuosa, acceptant la diversitat de l’equip.

Garantir un entorn segur als clubs: compromís especial en la defensa dels drets dels menors i en la prevenció de conductes d’assetjament o que incitin l’odi, tot aplicant les mesures preventives existents.

IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS

El Grup Claror tenen constituïdes Comissions d’Igualtat des d’on es planifiquen les accions per garantir un entorn de treball que garanteixi l’equitat, el respecte a la diversitat i el foment de la igualtat d’oportunitats. 

La funció principal de les comissions, formades de manera paritària per representants dels comitès d’empresa i la direcció, és impulsar les accions recollides en els Plans d’Igualtat i fer-ne seguiment. 

BENEFICIS SOCIALS PER ALS TREBALLADORS/ES de FUNDACIÓ CLAROR

Treballar al Grup Claror és treballar en un grup gran, en constant evolució i creixement, que genera cada any diferents oportunitats laborals i de millora. A més, d’un munt de beneficis per als treballadors i treballadores.

Planificació anticipada de la jornada per còmput anual d’hores (la jornada completa és de 1.709 hores per temporada d’octubre a octubre.) 

Tenim un conveni laboral propi, amb condicions més favorables que el conveni sectorial.

Període de vacances 23 dies  + 7 de descans

Preus hores per àmbits de treball per sobre del sector.

Assegurança d’accidents.

Protecció especial a la maternitat.

Accés als clubs esportius: 

Ús gratuït per part de tots els treballadors/es i els membres de la unitat familiar (parella, i fills/es fins als 18 anys o persona familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat). 

Gratuïtat d’accés a les activitats dirigides de pagament, segons places disponibles.  

Cost reduït a les activitats infantils de lleure en períodes de vacances escolars.

Ajut escolar de 100€ per fill/a.

I molts més beneficis que t’explicarem quan estiguis amb nosaltres…

Vols formar part del Grup Claror?

Envia’ns el teu CV
PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ 
Participació en el màxim òrgan de govern:

El Patronat de la Fundació Claror està format per 10 persones designades per diferents estaments. Un d’ells és l’estament de treballadors i treballadores, que escullen per un procés d’eleccions la persona que en formarà part durant períodes de 4 anys.

Delegats sindicals:

Tant la Fundació Claror com Llinarsport tenen comitès d’empresa formalment constituïts i que participen activament en el devenir de l’entitat.

Comissions mixtes de treball:

Hi ha projectes que treballem conjuntament direcció i part social a través d’equips de treball paritars que es reuneixen periòdicament: 

 • Comitès de Seguretat i Salut (de clubs i intercercentres): per impulsar accions i supervisar la prevenció dels riscos laborals i les condicions de salut i benestar de l’equip. 
 • Comissió d’Igualtat: elabora el Pla d’Igualtat, impulsa i supervisa les accions. 
 • Comissions de negociació de les condicions laborals: periòdicament la Direcció i els comitès d’empresa es troben per valorar la marxa de l’entitat. En cas que sigui necessari (renovacions del conveni col·lectiu o canvis en les condicions laborals), aquestes trobades s’intensifiquen per tal d’arribar als millors consensos en benefici de totes les parts. 
Moments de participació:

Fomentem la participació dels treballadors a través de les trobades formals (reunions d’àrea, reunions informatives…) i també posant a disposició una bústia de correu electrònic. L’enquesta de clima també és un bon moment per opinar sobre la marxa de l’entitat.

OPORTUNITATS DE FORMACIÓ CONTÍNUA 

El Conveni col·lectiu de Claror estableix el dret de tot treballador/a a participar de la formació per al reciclatge professional i l’aprenentatge necessari per desenvolupar les tasques assignades. També la premissa de la no discriminació i la igualtat d’oportunitats en l’organització dels cursos.

El Pla de formació es dissenya anualment a partir de les necessitats expressades per l’equip.

483
Participants
455
Hores de Formació
+25.000
€ invertits al 2023
Alguns cursos del 2023
 • Anglés útil en un centre esportiu
 • Formacions DEA
 • Itineraris d’oportunitats: Formació comercial
 • Les Mills – Formacions inicials i Reciclatges
 • Dinamització d’activitats grupals
 • Curs EP Fitness
 • Curs EP Neda
 • Reciclatge SOS creu roja
 • Curs hipopressius
 • Pilates nivell 1/2
 • Strong Nation
 • Ball’m
 • Keiser
 • Recursos per treballar la força
 • Pilates Dinàmic
 • Spin Jam
 • Certificació legionel·la
 • PRL Risc elèctric
 • Formació nou rol comercial
 • Google Analytics 4
 • Crear campanyes de publicitat a Tik Tok
vols treballar amb nosaltres?

Emplena el formulari i adjunta’ns el teu CV. Si tenim una vacant pel teu perfil contactarem amb tu.

  Adjunta el teu CV

  Protecció de dades: Fundació Claror com a responsable del tractament, tractarà les seves dades personals així com les dades que pugui contenir el CV facilitat voluntàriament per a gestionar la seva candidatura d’acord amb els nostres processos de selecció. Així mateix, li informem que pot exercir els seus dret d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament o portabilitat posant-se en contacte amb [email protected]. Si vol més informació, conegui la nostra política de privacitat fent clic aquí >