Reglament Claror Marítim

El reglament del club i les seves clàusules són les formulades per l’Institut Barcelona Esports, per als centres esportius municipals de la ciutat. Aquestes clàusules podrien ésser revisades i modificades en aplicació de nous criteris de l’Institut Barcelona Esports.

INDEX  
1.    INSTAL·LACIONS
1.1. ESPAIS ESPORTIUS
1.2. PROCEDIMENT D’ENTRADA I SORTIDA
a)    Abonat del Centre Esportiu Municipal Marítim
b)    Cursetistes no abonats que participen en activitats dirigides.
c)    Persones que fan ús puntual del centre.
d)    Grups que realitzen una activitat organitzada.
e)    No abonats que contracten serveis de benestar i salut

1.3. ACCÉS PER A COL·LECTIUS ESPECIALS
a)    Abonats i usuaris amb mobilitat reduïda
b)    Normativa per abonats menors de 12 anys

2.     REGLAMENT
2.1. PROCESSOS ADMINISTRATIUS
a)    Pagament de quotes.
b)    Cobrament de quotes impagades.
c)    Modificació i baixes.
d)    Baixes temporals.
e)    Revisió mèdica i Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QIAF)
f)    Devolucions casals i activitats.
g)    Reserva d’espais.
h)    Lloguer tennis i pàdel no abonats.
i)    Altres.

3.   NORMES GENERALS
3.1. DEFINICIÓ D’USUARI
3.2. DRETS DELS USUARIS
3.3. OBLIGACIONS DELS USUARIS DE COMPLIMENT GENERAL
3.4. DE COMPLIMENT ESPECÍFIC PER A USUARIS QUE PERTANYIN A UN COL·LECTIU.
3.5. CONDICIONS D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
3.6. ALTRES CONDICIONS D’ACCÉS

4.     UTILITZACIÓ GENERAL D’ESPAIS I DE MATERIAL ESPORTIU
4.1.  ÚS DELS ESPAIS
4.2.  ÚS DEL MATERIAL ESPORTIU ÚS DEL MATERIAL ESPORTIU
4.3.  PAUTES DE COMPORTAMENT GENERAL
4.4.  PAUTES DE COMPORTAMENT SALUDABLES
4.5.  ORDENACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS
4.6.  OBJECTES PERDUTS I DISPONIBILITAT D’ARMARIETS
4.7.  ARMARIETS
4.8.  PLAFONS INFORMATIUS I WEB D i/o ENTITAT GESTORA
4.9.  Els plafons informatius, els televisors i el web són els espais destinats a la difusió i a la comunicació del funcionament del CEM Marítim i de les activitats que s’hi fan.
a)    Els responsables del CEM Marítim gestionaran  el  contingut  del web  i  els  diferents  plafons  informatius  i  a  aquest efecte determinaran els criteris d’ús i l’assignació d’aquests, i podrà fer-hi qualsevol tipus de modificació d’acord amb les necessitats existents.
b)    No  es  permet  col·locar  cap  element  de  comunicació,  difusió,  cartell  ni  publicitat  fora dels espais adients i assignats en cada plafó sense l’autorització dels responsables del CEM Marítim.
4.10.    PROTECCIÓ DE LA IMATGE PRÒPIA

5.      NORMATIVA D’ESPAIS
5.1.  SALA DE FITNESS
5.2.  SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES
5.3.  SALES D’SPINNING I INDOOR WALKING
5.4.  PISCINES
5.5.  PISCINES DE THALASSOTERAPIA
5.6.  SPA MARITIM
5.7.  VESTIDORS
5.8.  ESPAI DE BENESTAR I SALUT
5.9.  PAVELLÓ
5.10. GRADES

6.    INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA I SANCIONS
6.1.  INCUMPLIMENTS LLEUS
6.2.  INCUMPLIMENTS  GREUS
6.3.  INCUMPLIMENTS MOLT GREUS
6.4.  MESURES A APLICAR PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D’ÚS, COMPETÈNCIA  EN  L’APLICACIÓ I PRESCRIPCIÓ DE LES MATEIXES.
6.5.    RESPONSABILITATS
6.6.    GARANTIES I TERMINIS

1.    INSTAL·LACIONS
•    El CEM Marítim és un centre esportiu de titularitat municipal gestionat per la Fundació Claror.
•    Combina les prestacions d’un gran centre esportiu amb les d’un gran centre de talassoteràpia (l’únic a la ciutat de Barcelona), oferint un ampli ventall d’activitats i serveis a preus assequibles per a tothom. Amb una ubicació privilegiada, al Passeig Marítim de Barcelona, té una superfície total de 7.000 metres quadrats, a peu de la platja del Somorrostro, a la Barceloneta.
•    L’horari ordinari del Centre es de 7.00 a 23.00h de dilluns a divendres; dissabte de 8.30 a 21.00, i diumenge i festius, de 09.00 a 16h
•    La instal·lació tanca a les 20 hores els dies 5 de gener, 23 de juny, 24 i 31 de desembre (si són laborables).
•    Dies festius que el club estarà tancat:  1 i 6 de gener, 1 de maig, 11 de setembre, 25 i 26 de desembre.

Els Espais esportius tanquen 30 minuts abans del tancament general del centre.

1.1. ESPAIS ESPORTIUS
ESPAI AQUÀTIC
•    3 piscines per a natació i activitats ( 1 de 15x6m d’aigua de mar, 1 de 20x10m d’aigua dolça, 1 infantil d’aigua dolça)

ESPAI TALASSA
•    2 piscines d’aigua de mar amb efectes lúdics

SPA MARÍTM
•    1 piscina d’aigua de mar freda
•    1 piscina d’aigua dolça amb efectes lúdics
•    1 hidromassatge
•    1 sauna seca
•    1 sauna mediterrània
•    1 bany de vapor
•    4 dutxes de sensacions
•    1 dutxa de galleda d’aigua freda
•    infrarojos
•    espai relax

ESPAI ESPORT I FITNESS
•    Sala de fitness de 500m2
•    2 sales d’activitats
•    sala d’spining
•    sala d’indoor walking
•    pavelló cobert de 2.000m2

ESPAI DE BENESTAR I SALUT
ESPAI DE PLATJA
•    Accés directe a la platja, pistes de voleibol i tennis platja

ALTRES ESPAIS I SERVEIS
•    Venda de productes i material esportiu
•    11 vestidors (3 amb armaris individuals, 2 escolars, 6 per equips al pavelló i 2 adaptats)

1.2. PROCEDIMENT D’ENTRADA I SORTIDA
Tenen accés a les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal Marítim
a)   Els seus abonats.
b)   Les persones que participen en alguna activitat organitzada.
c)   Les persones que en fan un ús puntual pagant l’entrada.
d)   Grups que realitzen una activitat organitzada.
e)   Públic assistent a competicions.
f)    No abonats que contracten serveis de benestar i salut

L’accés al centre esportiu es fa mitjançant un lector digital situat a l’entrada principal del centre per la per la plaça Charles Darwin, que dóna pas a travessar el torniquet. La port cancel·la és d’ús exclusiu per a persones amb discapacitat, gent gran o persones amb nadons.
L’accés i la sortida dels usuaris del centre és el situat única i exclusivament en l’entrada principal, a excepció del públic i usuaris del pavelló (o altres col·lectius que tinguin un tracte diferencial), que han d’accedir i sortir per l’accés independent al pavelló situat també a la Plaça Charles Darwin.

a)    Abonat del Centre Esportiu Municipal Marítim
•    Ha d’accedir al centre pel lector digital situat a qualsevol dels torniquets de recepció. A la sortida ha de fer la mateixa operació, també indiferentment a qualsevol dels torniquets.
•    Si l’abonat està inscrit en una franja horària determinada, el control automàtic d’accés li autoritza l’entrada i la sortida 30 minuts abans i desprès de la seva franja horària.
•    La utilització del centre esportiu durant més temps dona dreta a una facturació complementària.

b)    Cursetistes no abonats que participen en activitats dirigides
•    Ha d’accedir al centre pel lector digital situat a qualsevol dels torniquets de recepció. A la sortida ha de fer la mateixa operació, també indiferentment a qualsevol dels torniquets
•    Els infants menors de 12 anys han d’anar acompanyats.
•    Es permet l’entrada al centre 30 minuts abans de l’inici de l’activitat i com a màxim 30 minuts després dels seu horari.
•    S’ha d’utilitzar el vestidor i l’espai reservat a l’activitat contractada.

c)    Persones que fan ús puntual del centre.

Entrades puntuals:
•    Es venen sempre que l’aforament del centre ho permeti.
•    Al pagar la corresponent entrada, es rep el tiquet de pagament i cal portar-lo a sobre en tot moment, juntament amb l’extracte del reglament d’accés i ús del centre esportiu.
•    El personal d’atenció a l’usuari prendrà les dades personals dels usuaris puntuals per raons de seguretat.
•    L’entrada puntual senzilla dóna dret a l’ús lliure dels espais esportius i l’assistència a  les activitats dirigides incloses en la graella d’abonaments. L’entrada puntual al club+spa inclou tot l’anterior més l’accés a la zona spa.
•    Un cop abandonat el centre, no es pot tornar a entrar amb el mateix tiquet.

Lloguers:
•    Els espais esportius, pavelló i sales d’activitats es poden llogar per part d’abonats i no abonats.
•    S’ha d’abonar l’import corresponent a l’espai reservat abans d’entrar al centre.
•    Es permet l’entrada al centre 30 minuts abans de l’inicií de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la.
•    Només es pot fer ús de l’espai reservat.

d)    Grups que realitzen una activitat organitzada
•    El responsable del grup disposa d’un carnet de proximitat per entrar tot el grup a la vegada per la porta assignada segons el tipus d’activitat i sempre ha de romandre amb els seus jugadors/alumnes.
•    El responsable del grup ha de dipositar un document identificatiu personal amb foto i nom a recepció i a canvi se li lliura la clau del vestidor. El carnet personal el recuperarà al retornar la clau del vestidor, en el moment que tot el grup abandoni el centre. Per tant, no es pot retornar la clau si hi queda algun membre de grup dins.
•    S’han d’utilitzar els vestidors de grups designats.
•    En el cas d’equips que facin competició, en els entrenaments es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inicií de l’activitat i la sortida 30 minuts després de finalitzar-la. El dia de la competició es permet l’entrada 45 minuts abans de començar el partit i la sortida als 30 minuts d’haver acabat.
•    En el cas de les lligues organitzades per CEM Marítim, es permet l’entrada al centre 15 minuts abans de l’inici i s’ha de sortir 30 minuts després de finalitzar.
•    En tots els casos, els vestidors s’han de deixar tancats amb clau, buits i en bon estat.

e)    No abonats que contracten serveis de benestar i salut
•    En la contractació del servei es rep un tiquet que l’identifica.
•    Per accedir al centre el personal d’atenció a l’usuari obrirà el torn manualment
•    L’usuari d’aquest servei no pot fer ús del centre esportiu. El temps d’utilització és el necessari per a la realització del servei de salut contractat.

1.3. ACCÉS PER A COL·LECTIUS ESPECIALS
a)     Abonat i usuaris amb mobilitat reduïda
•    L’ús de l’ascensor està limitat a persones amb mobilitat reduïda. El Centre Esportiu Municipal Marítim es reserva el dret de demanar el certificat mèdic corresponent quan ho consideri oportú.
•    Per obrir la porta-cancel·la de davant de l’ascensor cal utilitzar la targeta especial (personal i intransferible), tan per a l’entrada com per a la sortida.

b)    Normativa per a abonats infantils menors de 12 anys
Només poden accedir a les instal·lacions en els casos següents:
•    Assistència a un curset o activitat dirigida sempre que vagin acompanyats d’un adult (tutor o tècnic del Centre)
•    Que vagin acompanyats d’un abonat familiar adult (major de 18 anys), que es farà responsable del menor. Sempre que es faci ús del centre tots dos han de romandre , necessàriament, a les mateixes dependències i/o a la piscina.
•    Per raons de salut no poden utilitzar l’Espai Thalassa ni l’Spa Marítim
•    A partir dels 7 anys han d’utilitzar el vestidor que els correspongui per sexe.

2.    REGLAMENT
El Centre Esportiu Municipal Marítim disposa d’un reglament d’ús i d’un règim disciplinari que és d’aplicació a tots els abonats i usuaris del centre esportiu, i als col·lectius externs usuaris del centre, així com a totes les persones que accedeixen al centre de forma esporàdica mitjançant el pagament de l’entrada o lloguer puntual.
La interpretació i aplicació o modificació d’aquest reglament és facultat de l’òrgan competent del seguiment del centre.
L’ús indegut de les instal·lacions i d’incompliment del reglament poden ésser motiu d’expulsió temporal o definitiva. L’expulsió definitiva l’ha de decidir l’òrgan competent del seguiment del centre.

2.1. PROCESSOS ADMINISTRATIUS

a)    Pagament de quotes
•    L’alta al centre es formalitzarà a les oficines del Centre Esportiu Municipal i / o a través de la web del centre
•    Els rebuts  es cobraran en els primers 5 dies de cada mes mitjançant rebut bancari.
•    En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica.
•    Les quotes es revisaran una vegada a l’any

b)    Cobrament de quotes impagades
•    La devolució de 2 rebuts domiciliats consecutius ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.
•    El gestor té  la potestat de posar un recàrrec

c)    Modificació i baixes
•    Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar-les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.
•    La notificació caldrà fer-la personalment, per fax o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol·licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa. No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.
•    El canvi de quota motivat per la modificació del tram d’edat es farà de forma automàtica, prèvia notificació a l’interessat.

d)    Baixes temporals
•    L’abonat pot sol·licitar la baixa temporal per motius mèdics greus o per trasllat laboral prèvia aportació de la documentació justificativa.
•    El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim 2 mesos i màxim de 12. Si la baixa s’allarga més enllà dels 12 mesos caldrà renovar la documentació justificativa. En cap cas es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu, o un cop hagi generat una quota impagada.

e)    Revisió mèdica i Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QIAF)
•    Tots els nous abonats tenen dret a una revisió mèdica esportiva gratuïta. Per altra banda tenen l’obligació de respondre el QIAF, i en funció del resultat serà recomanable la revisió mèdica esportiva abans de l’inici de l’activitat física. Les persones majors de 65 anys també és recomanable que facin la revisió mèdica esportiva.

f)    Devolucions casals i activitats
•    Es retornarà el 50% de l’import si la baixa es comunica 10 dies abans de començar l’activitat i sempre que sigui per malaltia o lesió, previ justificant mèdic.

g)    Reserva d’espais
•    El responsable de cada àmbit serà la persona encarregada de posar a disposició i reservar quan sigui el cas, els espais destinats a tal efecte

h)    Suggeriments i queixes:
•    Els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments i les queixes que creguin oportuns a la direcció del centre, entregant-lo a recepció del club. En rebrà resposta en el termini màxim de 15 dies.

i)    Altres
•    En cas de pèrdua  o deteriorament del carnet de proximitat, cal fer la sol·licitud de duplicat a l’administració del centre i cal abonar les despeses de tramitació.
•    En cas de pèrdua de la clau dels armariets de lloguer cal abonar-ne l’import a l’administració.
•    Suggeriments i queixes: els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments i les queixes que creguin oportuns a la direcció del centre, dipositant-lo en la bústia situada a recepció. En rebrà resposta en el termini màxim de 15 dies.

3.  NORMES GENERALS

3.1    DEFINICIÓ D’USUARI

S’entén per usuari/ària qualsevol persona física o jurídica que faci ús del centre esportiu, en qualsevol modalitat o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’ús. També restaran obligades al compliment d’aquesta normativa aquelles persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc.
Abonat
Per adquirir la condició d’abonada, la persona interessada haurà de realitzar el pagament del preu públic corresponent i aportar les dades personals necessàries a l’administració del centre, per poder tramitar l’alta.
Usuaris Puntuals o Temporals
Per adquirir aquesta condició, únicament ha d’abonar el preu de l’entrada o del abonament previst, i facilitar el nom i el document oficial que l’acrediti. S’enregistraran les seves dades personals.
Usuaris de Cursos i/o Activitats
Per adquirir la condició de persona inscrita a un curs o activitat, caldrà fer la sol·licitud corresponen i la persona serà admesa en funció de les places previstes i per ordre d’inscripció. Quan aquesta no pugui ser atesa per manca de disponibilitat de places, s’integrarà en un llista d’espera per ordre de presentació, als efectes d’accedir al curs o a l’activitat en el moment que es produeixi una vacant o ampliació de places, si això és possible.
Clubs, entitats i associacions esportives
Són aquelles entitats jurídiques que figuren legalment inscrites en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat i/o en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Barcelona.

Centres docents
Centres educatius de primària i secundària així com escoles especials.

Altres
Associacions culturals i/o socials la finalitat bàsica de les quals no sigui la pràctica fisicoesportiva ni el foment de l’activitat física/l’esport, però que portin a terme activitats fisicoesportives per als seus associats i associades, així com els grups informals d’usuaris/àries que ho sol·licitin. El règim d’autorització de l’ús de les instal·lacions serà el previst per als usuaris/àries individuals, l’entitat gestora podrà demanar la relació de les persones que en faran ús com a integrants d’aquest grup.

3.2    DRETS DELS USUARIS

a)    Accedir a la instal·lació i realitzar les activitats físico-esportives en l’horari establert i per a la finalitat per a la qual acrediti estar autoritzat.
b)    Realitzar les activitats fisicoesportives per a les quals tinguin autorització.
c)    Utilitzar els serveis d’accés general de les instal·lacions esportives.
d)    Formular reclamacions, queixes  i  suggeriments  en  relació  amb  el  servei,  seguint  el procediment establert i rebre resposta de les queixes o reclamacions en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data de la seva presentació.
e)    Sol·licitar  informació  sobre  el  funcionament  del centre,  així  com sobre programes i activitats esportives.
f)    Exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, d’acord amb el que determina la  Llei  orgànica  15/1999,  de  13  de  desembre,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter Personal.
g)    Conèixer  les  característiques  del centre.  Amb  aquesta  finalitat,  el CEM Marítim mantindrà  actualitzat els canals propis d’informació  relativa  a  les  seves  característiques principals.
h)    Disposar d’un reglament d’ús en el taulell d’informació.

3.3    OBLIGACIONS DELS USUARIS DE COMPLIMENT GENERAL

a)    Fer un bon ús de les instal·lacions esportives, respectar-les i cuidar-les, així com el mobiliari i qualsevol altre element que hi hagi instal·lat.
b)    Mostrar  al  personal  al  servei  de  les  instal·lacions  l’autorització  per  usar-les,  en  el moment d’accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin.
c)    Col·laborar en el manteniment de la neteja de la instal·lació i, amb aquesta finalitat, fer ús de les papereres i dels recipients higiènics que hi ha.
d)    Respectar l’horari de funcionament.
e)    Seguir les indicacions i instruccions que faci el personal de servei.
f)    Es aconsellable comunicar  al  personal  que  hi  presta  servei  les  alteracions  de  funcionament,  els desperfectes o les deficiències en el funcionament de la instal·lació.
g)    Tractar amb respecte la resta d’usuaris i d’usuàries i el personal que hi treballa.
h)    Respectar i tenir cura del mobiliari, el material esportiu i del qualsevol altre element del centre.
i)    Abonar  puntualment  les  taxes  i/o  preus  públics  establerts  per  a  cada  servei  o  espai esportiu i per a cada modalitat d’ús determinada.
j)    Efectuar  la pràctica esportiva amb el material  i  la vestimenta adient per a  cada  tipus d’activitat i d’espai esportiu d’acord amb la normativa específica.
k)    Abandonar  la  instal·lació  quan  hagin  estat  advertits/des  de  l’ incompliment  de  la normativa i es neguin a rectificar  la seva conducta. A aquest efecte, el personal de  la instal·lació  té  la  capacitat  d’expulsar  qualsevol  persona  o  entitat  que  no  compleixi  la normativa vigent, general o específica, que figura recollida com a no permesa o com a obligatòria per a cada espai, d’acord amb  la present normativa d’ús  i amb  la  resta de normativa legal que sigui d’aplicació.
l)    Aportar  les  dades  necessàries  per  a  adquirir  la  condició  de  persona  usuària  de  les instal·lacions o la condició de persona inscrita a un curs o activitat.
m)    No es poden gravar imatges ni sons sense l’autorització de la direcció del centre
n)    No es poden fer entrenaments amb personal aliè.
o)    No es pot fumar, ni menjar.
p)    No es pot accedir amb envasos de vidre
q)    No usar el mòbil en el decurs de les activitats dirigides. Es podrà disposar del mòbil a la sala de condicionament físic sempre i quan estigui en mode vibració i s’atengui la trucada fora de l’espai esportiu, per tal de no molestar a la resta d’usuaris.

3.4    DE COMPLIMENT ESPECÍFIC PER A USUARIS QUE PERTANYIN A UN COL·LECTIU

a)    Designar, davant del CEM Marítim i per escrit, la persona que representa l’entitat als efectes d’elaborar el pla d’usos de cada temporada o període.
b)    Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de  responsabilitat civil que  cobreixin  les  activitats  que  s’han  de  realitzar  i  les  persones  participants,  tant practicants com públic assistent, si s’escau.
c)    Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les activitats que es produeixi durant la seva permanència en la instal·lació.
d)    Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització i segons el calendari previst en el pla d’usos.
e)    Respectar el nombre d’usuàries i d’usuaris d’acord amb la comunicació efectuada en el moment de l’autorització.
f)    Sol·licitar  autorització  expressa del CEM Marítim per modificar les condicions d’ús dels dos apartats anteriors.
g)    Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris i d’usuàries de les instal·lacions

3.5    CONDICIONS D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

a)    Per accedir a la instal·lació, l’usuari/ària s’haurà d’identificar de la forma que s’estableixi, i utilitzar adequadament els sistemes de control d’accés que existeixin a cada centre.
b)    Els horaris d’obertura i tancament de les instal·lacions estaran exposats a la recepció.
c)    Els/les usuaris/àries hauran d’ajustar-se als dies i hores d’obertura i tancament de les instal·lacions i als dies i períodes de tancament establerts anualment.
d)    En cas d’arribar a l’aforament màxim, el CEM Marítim es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació, espais o a les diferents activitats.
e)    Les entrades puntuals únicament permeten un únic accés a la instal·lació; no es podrà sortir i tornar a entrar un cop s’hagi accedit a l’espai.
f)    En les activitats de grup que es vinguin a fer a les instal·lacions, el responsable de les persones participants mostrarà a la persona encarregada del control d’accés a la instal·lació, el seu DNI o document acreditatiu, per poder accedir als vestidors i a la resta d’espais esportius. Per obtenir les claus dels espais que s’hagin d’utilitzar, la persona responsable haurà de dipositar un document identificatiu, que li serà retornat una vegada lliurades les claus a la sortida.

3.6    ALTRES CONDICIONS D’ACCÉS

a)    La resta de persones que accedeixin a les instal·lacions hauran d’acreditar pels mitjans que es considerin suficients la seva raó d’entrada en els diferents espais.
b)    Els usuaris i les usuàries no podran accedir a les instal·lacions amb vehicles, monopatins, patins, bicicletes o similars, ni amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica esportiva per a la qual estan autoritzats,  llevat d’aquelles persones que ho necessitin per raons de mobilitat reduïda en atenció al  seu grau de discapacitat.
c)    No es permet l’entrada d’animals, llevat dels gossos pigall.

4. UTILITZACIÓ GENERAL D’ESPAIS I DE MATERIAL ESPORTIU

4.2    ÚS DELS ESPAIS

a)    No es podrà realitzar cap canvi en els serveis i/o espais que consten al pla d’usos, si no es disposa de l’autorització prèvia de CEM Marítim
b)    Tant els usuaris i usuàries com les entitats alienes a  CEM Marítim que han llogat alguna instal·lació, hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del temps autoritzat.
c)    No es permet ocupar els espais on s’estan desenvolupant activitats, o interferir-hi. Tampoc es permet ocupar  espais lliures sense autorització prèvia dels responsables del centre. No es permet l’ús  lliure de  les sales d’activitats i sales polivalents, si no es tracta d’activitats dirigides i/o supervisades per personal tècnic.
d)    La distribució d’espais i vestidors és facultat de la direcció de l’entitat,. Els criteris, pel que fa al cas, estan basats en la racionalitat i l’aprofitament dels espais.
e)    S’ha de respectar la normativa específica referent a cada espai i l’aforament màxim previst per a cada instal·lació.

4.3    ÚS DEL MATERIAL ESPORTIU

a)    Respecte al material esportiu que no sigui de la instal·lació, per raons de higiene i seguretat no es podrà fer servir, exceptuant aquell material supervisat pel responsable de l’espai.
b)    Els usuaris/es són responsables del material esportiu que utilitzen, i l’hauran de retornar als seu lloc un cop l’han utilitzat.
c)    Cada entitat és responsable del material esportiu que utilitzi. Així mateix, les entitats hauran de respectar l’ordre dels magatzems del material esportiu i tenir-lo ordenat i guardat en l’espai assignat.
d)    L’entrenador/a o la persona responsable de cada entitat haurà de dur el control del material utilitzat per a les activitats. També es farà responsable que, una vegada finalitzada l’activitat, la instal·lació, el material i els espais esportius utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar.
e)    Tot  desperfecte  ocasionat  a  la  instal·lació  o  al  material  a  causa  del  mal  ús  serà responsabilitat  de  la  persona  que  l’hagi  causat  i,  subsidiàriament,  de  l’entitat  a  la què pertanyi, si aquesta persona està  fent ús de  la  instal·lació com a  integrant d’un grup. Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable.

4.4    PAUTES DE COMPORTAMENT GENERAL  

a)    Les  persones  usuàries  mantindran  la  neteja  i  l’ordre  de  tota  la  instal·lació,  de l’equipament  i  del material  esportiu,  així  com  un  comportament  respectuós  envers  el personal i la resta de gent que hi sigui present.
b)    S’ha de  vetllar perquè  es  respectin  al màxim  tots  els  elements de  la  instal·lació  i  les normes específiques d’ús:  fer bon ús de  les papereres, deixar els  vestidors  en bones condicions per a les persones que vindran més tard, etc.
c)    Cal respectar les normes i els consells del personal de la instal·lació esportiva.
d)    En general, no es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica de les persones usuàries.
e)    Per  a  la  utilització  de  l’espai  esportiu,  les  usuàries  i  els  usuaris  tenen  l’obligació  de canviar-se  les  sabates  del  carrer  i  fer  servir  calçat  exclusiu  i  adequat  a  l’activitat esportiva, així com de portar  roba esportiva. No es podrà  fer activitat  física amb  roba de carrer.
f)    És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba. No es permet de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació.
g)    S’aconsella  no  portar  objectes  de  valor  a  la  instal·lació,  ja  que  la  direcció  no  es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats.

4.5    PAUTES DE COMPORTAMENT SALUDABLES

a)    És recomanable una revisió mèdica prèvia per al cas que es vulgui iniciar una activitat esportiva.  En  tot  cas,  serà  responsabilitat  exclusiva  de  la  persona  usuària  qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant la pràctica esportiva.
b)    En el moment de donar-se d’alta al centre, és obligatori contestar el Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física. En el cas que una de les preguntes del qüestionari es contesti  afirmativament, caldrà passar una revisió mèdica obligatòria amb el metge de l’entitat. Aquesta revisió mèdica obligatòria serà gratuïta i servirà per a orientar el nou-va abonat-da sobre la tipologia d’activitat més adequada a les seves necessitats.
c)    El CEM Marítim posa a disposició de  les persones usuàries, durant  tot el període d’obertura de les  instal·lacions personal  tècnic que pot assessorar-les sobre  la millor manera de  fer activitat física.
d)    És  recomanable  fer  un  escalfament  adient  abans  de  començar  l’activitat  física  i  en acabar-la, fer exercicis d’estirament i de relaxació per tornar a la calma, abans d’anar a la dutxa. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus de lesió provocada per una mala pràctica.
e)    Durant  les  sessions,  és  recomanable  hidratar-se  bevent,  sovint,  petites  quantitats d’aigua.
f)    És recomanable no menjar des de dues hores abans de fer exercici.
g)    A les sessions dirigides, cal seguir els consells del personal tècnic i consultar-li qualsevol dubte que es pugui tenir.

4.6    ORDENACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS

a)    El CEM Marítim  farà  públic,  per  a  cada  espai,  el  quadre  d’horaris  d’activitats  programades d’acord amb el pla d’usos, i serà obligatori respectar-lo.
b)    El CEM Marítim mitjançat la direcció del centre, es  reserva  el  dret  de  modificar  i/o  anul·lar  els  horaris  d’utilització  de  les instal·lacions quan les circumstàncies ho requereixin. Totes  les activitats començaran i acabaran  segons  l’horari  previst,  i  no  es  permetrà  d’ampliar-lo  si,  per  qualsevol incidència, l’activitat ha començat més tard.
c)    L’accés a les sessions dirigides ha de ser a l’horari indicat. Transcorreguts 5 minuts des de l’inici de la sessió, no s’hi permetrà l’accés.
d)    No es permet, en  cap  cas, dur a  terme  cursets particulars  ni assessorament  tècnic a nivell particular a les instal·lacions esportives, exceptuant el servei d’entrenador personal de la instal·lació.

4.7    OBJECTES PERDUTS I DISPONIBILITAT D’ARMARIETS

a)    El CEM Marítim no es responsabilitza dels objectes dipositats als armariets, igualment tampoc es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats al centre.
b)    Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir estaran a disposició de les persones usuàries durant 15 dies.  Transcorregut  aquest  termini,  el/la  responsable  de  la  instal·lació  els destruirà o donarà a organitzacions no governamentals.
c)    No es recolliran ni guardaran sabons, cremes corporals, ni roba interior.

4.8    ARMARIETS

L’ús dels armariets és un servei que ofereix El CEM Marítim perquè els usuaris del centre puguin guardar-hi els efectes personals mentre duen a terme l’activitat fisicoesportiva. En cap cas és un servei de consigna. Hi ha dos tipus d’armariets als centres de El CEM Marítim:
Armariets puntuals – a disposició dels usuaris de forma temporal, o utilitzant un cadenat.
a)    En  finalitzar  l’activitat  o  l’estada  al centre,  la  persona  usuària  haurà  de  deixar l’armariet lliure, buit i net.
b)    Cada  dia,  en  acabar  l’horari  d’obertura  del centre, el personal  responsable desallotjarà els armariets que no estiguin lliures i els objectes que hi hagin passaran a tenir  la  condició  d’objectes  perduts. El CEM Marítim no es farà càrrec del cadenat  trencat per alliberar l’armariet.
c)    Els cadenats son personals i es poden comprar a recepció.
d)    Es recomana utilitzar un cadenat de mínim 7mm de gruix.

Armariets de lloguer – són els que es abonats poden llogar per un període determinat de temps, previ pagament de la taxa corresponent, i són d’ús propi durant aquest període.
Recomanacions generals:
a)    Cal guardar la bossa, la roba i les sabates dins l’armariet. Per  raons  higièniques,  les  sabates  s’han  de  guardar  protegides  amb  una  bossa  de plàstic.
b)    Els armariets funcionen amb cadenat. Cada abonat usuari ha de disposar del seu cadenat.
c)    Es recomana no deixar-hi objectes de valor, perquè el CEM Marítim no es farà responsable del contingut en cas de pèrdua o sostracció.
El CEM Marítim es reserva el dret de comprovar el contingut de  tots els armariets quan ho estimi convenient per motius de seguretat de les instal·lacions i de la resta de persones usuàries o quan es presumeixi, de manera fonamentada, la seva utilització indeguda.

4.9    PLAFONS INFORMATIUS CANAL INTERN  I WEB DE CEM MARÍTIM

c)    Els plafons informatius, els televisors i el web són els espais destinats a la difusió i a la comunicació del funcionament del CEM Marítim i de les activitats que s’hi fan.
d)    Els responsables del CEM Marítim gestionaran  el  contingut  del web  i  els  diferents  plafons  informatius  i  a  aquest efecte determinaran els criteris d’ús i l’assignació d’aquests, i podrà fer-hi qualsevol tipus de modificació d’acord amb les necessitats existents.
e)    No  es  permet  col·locar  cap  element  de  comunicació,  difusió,  cartell  ni  publicitat  fora dels espais adients i assignats en cada plafó sense l’autorització dels responsables del CEM Marítim.

4.10   PROTECCIÓ DE LA IMATGE PRÒPIA

A efectes de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, de protecció civil de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge, la gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules…) de qualsevol tipus es tractaran de la següent manera:

a)    El CEM Marítim, per tal de garantir els interessos dels usuaris estableix que no es podrà realitzar enregistrament d’imatges ni de so, en els espais esportius i complementaris tancats al públic, com a norma general.

b)    Davant de requeriments concrets d’enregistrament dins dels espais esportius tancats s’haurà de realitzar una sol·licitud per escrit que anirà acompanyada de l’autorització de la persona a ser enregistrada o del seu tutor/a. La sol·licitud recollirà la voluntat de no penjar ni publicar les imatges en cas que surtin altres persones que no hagin donat la seva voluntat expressa per a la filmació.
c)    En el cas dels espais esportius oberts del  CEM Marítim fomentarà el caràcter informatiu de la norma i s’eximeix de la responsabilitat existent entre usuaris.
d)    Respecte a les activitats de portes obertes realitzades a la instal·lació, s’informarà als usuaris, ja que en aquest cas funcionarà com un espai obert.

5.  NORMATIVA D’ESPAIS

La Direcció del centre garantirà a tots els usuaris:

•    El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius
•    La presencia de tècnics esportius / socorristes permanent en la sala de fitness i piscina
•    El servei d’assessorament i seguiment  als abonats
•    Puntualitat i qualitat en l’inici de les activitats dirigides

5.1.     SALA DE FITNESS

El tècnic de sala limitarà o prohibirà la realització d’aquells exercicis que consideri inapropiats, perillosos o de realització dubtosa que incideixin en la pròpia seguretat de l’usuari o d’altres usuaris, o puguin deteriorar l’equipament o el material.

No és permès oferir ni rebre serveis per part de tècnics aliens als Clubs Claror a les instal·lacions del club

NO ES PERMET:
a)    Accedir a la Sala de Fitness a les persones menors de 16 anys. Existeix un horari jove adreçat a nois i noies de 12 a 15 anys (consultar horaris) Les persones menors de 16 anys només podran utilitzar les màquines cardiovasculars, i sempre amb la supervisió del tècnic.
b)    No fer cas dels consells dels tècnics, ni de les normes de la Sala.
c)    Entrar motxilles o bosses a la sala.
d)    Portar l’aigua o les begudes en recipients que no siguin hermètics i que es puguin trencar.
e)    Monopolitzar les diferents estacions, ni guardar tanda.
f)    Excedir del temps de treball marcat a les màquines cardiovasculars.
g)    Utilitzar sabates de cicló indoor.
ÉS OBLIGATORI:
h)    Seguir les indicacions dels tècnics de la sala i respectar la normativa específica.
i)    Dur una tovallola per usar-la en les màquines o els matalassos. I, per motius d’higiene, eixugar la màquina quan s’hagi fet servir.
j)    Portar roba i calçat esportiu adequat. No es considera que ho siguin: les xancletes, les sabates amb plataforma, els banyadors o els pantalons texans. No es pot entrar amb el tors nu.
k)    Cedir l’ús de l’aparell quan es fa una pausa de recuperació entre sèries.
l)    Tornar al seu lloc el material que s’hagi estat utilitzant, per tal de facilitar-ne l’ús a la resta de persones usuàries de la sala.
m)    Tenir cura del material evitant moviments bruscos, picant les plaques o deixant caure les peses a terra. Fer servir el material amb mesura i correcció facilita el treball i el benestar de tothom
ES RECOMANA:
n)    Fer un escalfament general, amb exercicis aeròbics i d’estiraments durant 10-15 minuts.
o)    Consultar al personal tècnic de la sala per assessorar-se del treball adient en funció dels objectius i de les necessitats de cadascú/na, o per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la pràctica saludable i responsable d’exercici físic.

5.2.    SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES
S’hi pot accedir sempre que hi hagi una activitat programada

NO ES PERMET:
a)    L’accés a les activitats a menors de 16 anys. Els usuaris menors de 16 anys només podran participar en les activitats destinades a aquesta franja d’edat. Es pot demanar el quadrant d’aquestes activitats en la recepció del centre. Els usuaris majors de 16 anys tindran accés lliure a totes les activitats incloses en la quota d’abonament. Accedir a la sala passats 5 minuts del inici de l’activitat o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament. Cadascuna de les activitats té un nombre màxim de places en funció de les possibilitats d’aforament de la sala i de la qualitat docent. Cada centre esportiu determinarà els criteris d’accés en cas d’overbooking.
b)    La utilització individual o col·lectiva sense la presència d’un tècnic.
ÉS OBLIGATORI:
c)    Dur roba esportiva adequada per a fer les activitats dirigides. El tors ha d’estar cobert i les sabatilles no poden venir del carrer. Es desaconsellen les sabates amb plataforma. Es recomana dur roba còmoda si l’activitat a fer així ho requereix. Està prohibit calçat amb sola que marqui.
d) Si no pots venir anul·la la teva reserva fins a mitja hora abans de l’inici de la sessió.
e) Dur una tovallola de mà per a posar damunt de les màrfegues, en cas que se n’utilitzin.
f)    Dur l’aigua o les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
g)    Tornar al seu lloc el material que s’hagi utilitzat.
h)    Deixar qualsevol motxilla o bossa fora de la sala.

ES RECOMANA:
i)    Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qualsevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem.
j)    Assegurar-se que el nivell de dificultat de la sessió és adequat al nivell i condició física actual.
k)    Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.
l)    Hidratar-se durant el temps dedicat a la pràctica esportiva.

*El CEM Marítim es reserva el dret de modificar, canviar o eliminar alguna activitat, en cas de necessitat de la pròpia entitat o del mateix Ajuntament de Barcelona.

5.3.    SALA DE CICLO INDOOR / INDOORWALKING
S’hi pot accedir sempre que hi hagi una activitat programada
Si pot fer un us lliure sempre i quan no hi hagi cap classe programada en aquell horari.

NO ES PERMET:
a)    L’accés a l’activitat a menors de 16 anys. Els usuaris menors de 16 anys només podran participar en les activitats destinades a aquesta franja d’edat
b)    Els usuaris menors de 16 anys només podran participar en les activitats destinades a aquesta franja d’edat.
c)    Accedir a la sala passats 5 minuts del inici de l’activitat o quan s’hagi arribat al màxim de l’aforament.
d)    Si pot fer un us lliure sempre i quan no hi hagi cap classe programada en aquell horari.

ÉS OBLIGATORI
e)    Dur roba esportiva adequada per a fer l’activitat. El tors ha d’estar cobert i les sabatilles no poden venir del carrer. Es desaconsellen les sabates amb plataforma o amb sola molt prima.
f)    Dur una tovallola de mà per assecar-se la suor.
g)    Netejar la suor de les bicicletes i del terra.
h)    Afluixar els caragols del seient i del manillar quan hagi acabat l’activitat.
i)    Dur l’aigua o les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
j)    Deixar qualsevol motxilla o bossa fora de la sala.

ES RECOMANA:
k)    Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qualsevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem.
l)    Ajustar les bicicletes a l’allargada de les nostres extremitats.
m)    Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.
n)    Hidratar-se contínuament, fins i tot abans de tenir sensació de set.

5.4.     PISCINES

NO ES PERMET:
a)    Els menors de 12 anys han d’entrar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable, excepte si participen d’un curset. L’adult haurà d’estar en el mateix espai que el menor i vetllarà pel seu bon comportament. Un adult pot accedir amb un màxim de 2 menors.
b)    Les persones amb 12 anys podran fer natació lliure si passen una prova de nivell realitzada pel socorrista.
c)    L’accés a menors de 2 mesos, per qüestions de salut.
d)    Accedir o restar a l’espai de piscina vestit de carrer o amb calçat de carrer.
e)    Accedir amb bosses, motxilles ni cap mena de material extern
f)    Utilitzar cap tipus de sabó o cremes a les dutxes de piscina i zona comuna d’aigües.
g)    Realitzar cap activitat perillosa o jocs que comportin risc físic.
h)    No està permesa la pràctica d’apnea lliure.
i)    L’ús del material de piscina sense el permís. És responsabilitat de l’abonat tornar al seu lloc el material utilitzat.
j)    Recolzar-se ni repenjar-se a les sureres.
k)    L’ús d’ulleres o objectes de vidre fàcilment esmicolables.
l)    Fumar o menjar a la zona de platja de piscina.
m)    L’ús de flotadors recreatius  i/o inflables.
n)    Fer ús de la piscina a tota persona que presenti una ferida oberta i /o malaltia infecciosa.

ÉS OBLIGATORI:
o)    Seguir  en tot moment les indicacions dels tècnics i socorristes.
p)    Dur sabatilles de goma netes, casquet de bany i banyador. Està prohibit portar roba interior sota el banyador.
q)    Dutxar-se abans d’entrar a la piscina i si es prové d’una piscina amb aigua de mar
r)    Seguir la norma de sentit de natació dels carrils, nedant per la dreta del carril i deixant lliure el costat esquerre.
s)    Els usuaris de piscina hauran de respectar els espais destinats a les diferents activitats i els cartells indicatius de carril lent, mig o ràpid.
t)    Qualsevol usuari de la piscina amb alguna disfunció, lesió, malaltia cardíaca o de tipus epilèptic, no hauria de venir sol  i ho ha de comunicar al tècnic o socorrista abans d’introduir-se a l’aigua.
u)    Que els nadons entrin a l’aigua amb bolquers especials.

ES RECOMANA:
a)    No dur cap tipus de joies o bijuteria mentre es resti al recinte de piscina. En cas de pèrdua o deteriorament, la instal·lació no se’n fa responsable de cap tipus d’objecte, a més de representar un risc de lesió pel propi usuari que les porta i per la resta.

5.5.    PISCINES DE TALASSOTERÀPIA

NO ES PERMET:
a)    No es permet l’accés a menors de 16 anys a les piscines de l’espai Thalassa, excepte en l’horari jove (consulteu horaris)
b)    Accedir o restar a l’espai de piscina vestit de carrer o amb calçat de carrer.
c)    Utilitzar cap tipus de sabó i cremes a les zones comunes d’aigües
d)    Realitzar activitats perilloses que comportin risc físic
e)    L’ús d’ulleres o objectes de vidre fàcilment esmicolables
f)    Fer ús de les piscines a tota persona que presenti una ferida oberta i/o malaltia infecciosa

ÉS OBLIGATORI:
g)    Dur sabatilles de goma netes, casquet de bany i banyador. Està prohibit portar roba interior sota al banyador
h)    Qualsevol usuari de la piscina amb alguna disfunció, lesió, malaltia cardíaca o de tipus epilèptic, no hauria de venir sol, ho ha de comunicar al tècnic o socorrista abans d’introduir-se a l’aigua.
i)    Entrar i sortir de les piscines per les escales

ES RECOMANA:
a)    No dur cap tipus de joies o bijuteria mentre es resti al recinte de piscina. En cas de pèrdua o deteriorament, la instal·lació no se’n fa responsable de cap tipus d’objecte, a més de representar un risc de lesió pel propi usuari que les porta i per la resta.

ÉS CONTRAINDICAT
a)    Per a persones amb hipertensió arterial greu o hipotensió.
b)    Per a persones que pateix en diabetis.
c)    Per a l’embaràs i per a persones amb varius.
d)    En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es desitgi fer ús de l’espai s’ha de de consultar amb el seu metge.

5.6.    SPA MARÍTIM/Spa_system

ÉS OBLIGATORI:
a)    Complir les indicacions i consells dels tècnics.
b)    Accedir a aquest espai desprès de fer una dutxa higiènica amb sabó al vestidor
c)    L’ús de casquet de bany i xancletes. Les xancletes no es poden posar a sobre els bancs.

NO ES PERMET:
a)    No està permès accedir als menors de 16 anys.
b)    Menjar ni fumar

ES RECOMANA:
a)    Consultar al personal tècnic en cas de tenir qualsevol  dubte.
b)    Davant de qualsevol símptoma de trobar-se malament, avisar ràpidament al personal del club.

5.6.1 Hidromassatge, piscina d’aigua freda i piscina d’aigua tèbia

ÉS OBLIGATORI:
a)    Els usuaris i usuàries que pateixin o hagin patit alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de caire epilèptic, infecciosa-contagiosa o d’altres característiques, han de consultar amb el seu metge abans de fer ús d’aquests espais.

NO ES PERMET:
b)    Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes
c)    A persones que pateixen malalties infeccioses o hemorràgies de qualsevol tipus

ES RECOMANA:
d)    Utilitzar aquestes piscines a totes les persones que pateixin reumatisme, refredats lleus, fatiga i estrès.
e)    No és recomanable estar-hi més de 10 minuts, i en cap cas es poden superar els 20 minuts
f)    Caminar entre 5 i 8 minuts per la piscina d’aigua freda

ÉS CONTRAINDICAT
g)    Per a persones amb hipertensió arterial greu o hipotensió.
h)    Per a persones que pateix en diabetis.
i)    Per a l’embaràs i per a persones amb varius.
j)    En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es desitgi fer ús de l’espai s’ha de consultar-ho amb el seu metge.

5.6.2 Sauna seca, mediterrània i bany de vapor

ÉS OBLIGATORI:
a)    S’han de dur sabatilles de goma netes, banyador i tovallola per evitar el contacte directe amb els elements de repòs.
b)    Abans del seu ús és obligatori dutxar-se.

NO ES PERMÈS:
c)    No és permès utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes a les saunes, bany de vapor i a la zona comuna de descans. També està prohibit l’ús de guants de crill o d’altres elements d’exfoliació. Així com afaitar-se o depilar-se en aquestes zones.
d)    No es pot pujar als bancs amb sabatilles.
e)    Queda absolutament prohibit abocar aigua
f)    No està permès portar joies ni objectes metàl·lics per risc de cremades.
g)    Per a persones amb problemes de varius, hipertensió arterial, problemes cardíacs, trastorns de pressió, epilèpsia, hipertiroïdisme, diabetis, infeccions agudes, insuficiència renal, malaltia bronquial severa, edemes, estats anèmics, amb dermatitis, o problemes de vasodilatació.

ES RECOMANA:
h)    Hidratar-se durant els moments previs o immediatament després de gaudir de les saunes, sempre i quan l’envàs no sigui de vidre i es faci un ús acurat dels envasos i embolcalls.
i)    No és recomanable estar-hi més de 10 minuts, i en cap cas es poden superar els 20 minuts.
j)    Recomanem que davant de qualsevol signe o símptoma de trobar-se malament, avisar immediatament al personal del centre.

ÉS CONTRAINDICAT L’ÚS DE LES SAUNES I BANYS DE VAPOR
k)    Per a l’embaràs o per a les persones que vulguin quedar-se en estat.
l)    A dones amb la menstruació.
m)    Entrar a la sauna amb molta gana o amb l’estómac molt ple.
n)    Entrar amb un estat de molt esgotament.
o)    Per a persones que hagin estat operades recentment.
p)    En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es desitgi fer ús de l’espai s’hauria de consultar a un metge.

5.6.3 Font de gel
ÉS OBLIGATORI:
a)    Deixar caure el gel al terra i aplicar-se’l al cos, mai dins del recipient

ES RECOMANA:
b)    Aplicar-se el gel uns 10 minuts, començant pels peus i acabant pel cap

5.6.4 Hamaques
ÉS OBLIGATORI:
a)    Utilitzar tovallola per estirar-se

NO ES PERMÈS:
a)    Estar-hi més de 20 minuts.
b)    Portar joies ni objectes metàlics

ES RECOMANA:
b)    Tancar els ulls per a la seva protecció

5.6.5 Dutxes de sensacions i galleda d’aigua freda

ÉS OBLIGATORI:
c)    Utilitzar xancletes de goma

NO ES PERMÈS:
c)    Utilitzar les dutxes per a la higiene personal

5.7.    VESTIDORS

La Direcció del centre garantirà a tots els usuaris:
•    Servei de neteja i desinfecció diari
•    Armariets per a dipositar roba i objectes personals
•    Assecadors
•    Dutxes,  lavabos i vestuaris adaptats a persones amb mobilitat reduïda

ÉS OBLIGATORI:
a)    Vetllar pel seu bon manteniment i deixar-los en bones condicions per als usuaris posteriors.
b)    Dutxar-se en el temps estrictament necessari i fer un consum responsable de l’aigua.
c)    Fer ús de l’espai dins la zona de dutxes per assecar-se, així com també per escórrer l’equip de bany.
d)    Guardar totes les pertinences dins l’armari, fins i tot quan s’està a la zona de dutxes. Per la vostra seguretat, no dipositeu objectes de valor dins l’armariet.
e)    Deixar lliure l’armariet en abandonar el centre. Cada nit es procedirà a buidar-los per netejar-los. Els objectes que hi hagin passaran a Atenció al Usuari, el propietaris tindran 15 dies per a recollir-los.
f)    Que els menors de 7 anys es canviïn amb el seu acompanyant i en el mateix vestidor.
g)    És rigorosament obligatori el pas pel túnel de dutxes abans d’accedir a la zona d’aigües (piscines, àrea de relaxació).

NO ES PERMET:
h)    Menjar ni fumar.
i)    Introduir-hi objectes de vidre o de qualsevol altre material que pugui esclatar o trencar en bocinets petits.
j)    Està prohibit pràctiques que afectin la salubritat com depilar-se, afaitar-se, tenyir-se, fer-se la manicura o pedicura, etc.
k)    Rentar les sabatilles, banyadors o qualsevol tipus de roba per motius d’higiene.
l)    Deixar envasos al  terra de  les dutxes, ni embolcalls, ni  restes de sabó o qualsevol altre objecte.
m)    Entrar els  cotxets de nadons als vestidors. Existeixen zones habilitades d’aparcament de cotxets que funcionen amb moneda.
n)    Fer servir més d’un armariet per persona.

ES RECORDA:
a)    Es recomana fer servir sabatilles de dutxa.
b)    Un cop fet servir l’armariet, recordeu deixar la porta tancada a fi d’evitar accidents.
c)    Si un vestidor estigués ple, s’ha d’utilitzar l’altre independentment de l’activitat.
d)    Cal triar el vestidor segons l’activitat que es vol desenvolupar, o seguir les instruccions de les persones de recepció.
e)     El CEM Marítim no es fa responsable dels objectes dipositats als vestidors i armariets. Els objectes personals trobats dins del centre estaran a disposició dels abonats a la zona d’atenció al públic durant un termini de 15 dies. Passat aquest període es lliuraran a una entitat benèfica per al seu aprofitament.
f)    Els nens de 7 anys en endavant que participin en activitats lliures acompanyats d’un adult, s’hauran de canviar en el vestidor corresponent al seu sexe.
g)    Els nens de 7 anys en endavant que utilitzin els vestidors de grup, s’hauran de canviar ells sòls, sense acompanyant.

5.8.    ESPAI DE BENESTAR I SALUT

Horari:  consultar
Els serveis de benestar i salut no estan inclosos en la quota d’abonat.
ÉS OBLIGATORI
a)    Cal concertar el dia i l’hora de cada servei prèviament, directament a l’Àrea de Salut o bé trucant al telèfon 93 225 99 22. També es pot concertar directament amb l’especialista desprès de cada servei
b)    Ser puntual i arribar a l’hora sol·licitada. No es realitzarà el servei passats 10 minuts de l’hora concertada.
c)    Els tiquets de salut, puntuals, multiusos o bonus seran abonats a la recepció del centre o a l’àrea de salut prèviament a la prestació dels serveis.
d)    El tiquet i bonus de salut dona dret a gaudir del servei de salut pel qual ha estat adquirit, excepte els bonus multiusos i mensuals, que donen dret a qualsevol servei.
e)    Si s’anul·la el servei abans de les 24 hores anteriors es podrà tornar a concertar dia i hora sense cap càrrec. En cas d’anul·lar-lo fora de termini o no assistir-hi, es podrà reservar de nou abonat el 50% del servei no realitzat.
f)    En cas de no assistir injustificadament a una visita concertada i abonada prèviament, no es retornarà cap import.
g)    Els abonaments són personals i intransferibles. Queda prohibit l’ús per persones diferents al titular.
h)    Els tiquets i bonus  tindran la caducitat que assenyalin

ES RECOMANA
i)    Tenir cura de la higiene corporal.
j)    En les primeres visites en els Serveis de Salut dur tots aquells informes mèdics, radiografies, anàlisis de la lesió o molèstia que es considerin adients per  donar un millor servei.

ES RECORDA
Els tiquets i bonus tenen validesa per un temps limitat. Un cop caducats, no se’n podrà fer ús i no es tindrà dret a cap devolució.
El pagament del servei es farà en metàl·lic o targeta un cop finalitzat aquest. En el cas dels abonaments, aquests s’hauran de fer efectius en el moment de realitzar el primer servei.

5.9.    PAVELLÓ

L’ús dels espais de Pavelló tindran una normativa d’ús diferenciat en funció del tipus d’usuari que l’utilitzi.
Existeixen uns horaris  d’ús lliure per abonats per jugar a basquet, voleibol, bàdminton i tennis taula. Aquest horaris estan publicats a la graella d’activitats i al web i poden modificar-se per necessitats de l’entitat.

Els usuaris tenen dret a:
•    Reservar el pavelló / pista  per poder fer-ne ús.
•    El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius.
•    A la utilització lliure sempre que no estigui ocupat.

A) ENTRENAMENTS I COMPETICIONS
Podran accedir tots aquells equips pertanyents a clubs o entitats que tinguin conveni d’ ús en dies i horaris específics amb el CEM Marítim.

ÉS OBLIGATORI
a)    Realitzar la sessió preparatòria amb un responsable tècnic del propi club o entitat
b)    El club o entitat usuari de la instal·lació ha de vetllar perquè les actuacions del públic assistent a les competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes, segueixin el present reglament, i impedirà que es pugui ocasionar qualsevol desperfecte al paviment o la resta de l’equipament.
c)    Portar calçat  i roba adequada (esportiva) tant per als esportistes com per als tècnics
d)    Respectar les normes de funcionament intern.

NO ES PERMET:
e)    Utilitzar altres armariets, gàbies, espais que els designats pel Centre.
f)    Fumar, menjar o portar begudes amb envasos de vidre, i menjar xiclets a l’interior de la pista i a les zones pròximes, així com utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc.
g)    Que els acompanyants estiguin en la pista o en els passadissos durant el període que duri l’activitat.
h)    La utilització de l’aparell de megafonia sense el permís del Centre.
i)    La utilització del pavelló / pista fora dels horaris determinats per a ells.

ES RECORDA / ALTRES ASPECTES
j)    En cas de notar qualsevol molèstia, aturar l’activitat i comunicar-ho al tècnic.
k)    La Direcció del centre podrà modificar el nombre i ordre de les sessions i els horaris d’aquestes, quan ho consideri oportú per necessitats del servei.
l)    El personal de manteniment del centre es farà càrrec de la preparació del pavelló per la realització de les activitats que figurin al quadrant. En aquestes activitats, s’utilitzarà el material esportiu propi del centre.
m)    En les activitats esportives organitzades per la instal·lació s’haurà de respectar les normes particulars del joc i les bàsiques de comportament de joc net.

B)  ABONATS
Els abonats majors de 16 anys i menors acompanyats  podran fer ús d’aquests espais de forma individual per a jugar a bàsquet, voleibol, bàdminton i tennis de taula amb els horaris disponibles publicats a la graella d’activitats i al web, els quals poden ser modificats per necessitats de l’entitat.

ÉS OBLIGATORI
n)    Portar el propi material esportiu.
o)    Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.
NO ES PERMET:
p)    No és permet realitzar cap esport col·lectiu sense reservar pista.
q)    Està prohibit desplaçar les porteries, manipular les cortines o cistelles de bàsquet sense l’autorització del personal de la instal·lació.

C)  LLOGUERS D’ESPAIS
ÉS OBLIGATORI
r)    Fer la reserva a l’Àrea de Grups i Lleure.
s)    El responsable del grup s’ha de presentar al personal d’Atenció a l’Usuari.
t)    Realitzar el pagament de la quota estipulada.
u)    Portar el propi material esportiu o llogar-lo al CEM Marítim.
v)    Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

NO ES PERMET:
w)    Desplaçar les porteries, manipular les cortines o cistelles de bàsquet sense l’autorització del personal de la instal·lació.

5.10.    GRADES

Els espectadors i espectadores, així com els/les acompanyants només podran accedir als espais assignats. El CEM Marítim ” no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a la instal·lació. Els objectes extraviats es mantindran a la recepció de la instal·lació durant un període de 15 dies; passat aquest termini seran lliurats a entitats o organitzacions benèfiques.
ÉS OBLIGATORI
a)    Respectar i complir les indicacions i consells del personal de les instal·lacions.
b)    Tenir un comportament cívic i respectuós cap al personal de la instal·lació, els jugadors/es i la resta de públic.
c)    Que les begudes utilitzades estiguin en envasos de plàstic, hermètics i irrompibles.

NO ES PERMET:
d)    Fumar en les instal·lacions.
e)    Menjar a les grades, incloses tot tipus de llaminadures o fruits secs.
f)    Entrar-hi ampolles de vidre.
g)    Entrar-hi amb banyador, o anar amb el tors nu.
h)    L’entrada de vehicles, patins, monopatins, bicicletes i animals.
i)    Fer ús de les escales o llocs de pas com a seients.
j)    Romandre en les zones de pas.
k)    Accedir als espais esportius per la zona de grades; s’han d’utilitzar els accessos habilitats.
l)    Fer escalfaments, córrer o jugar amb pilotes ja que l’espai de grades no és una zona adaptada per aquestes funcions.

COMPORTAMENT
m)    En els entrenaments
o    No es podrà cridar a les persones que estiguin realitzant alguna activitat, el to de veu en aquest espai haurà de ser el normal d’una conversa per tal de no molestar als nois/es que realitzen les activitats.
n)    Durant els partits
o    Respecte l’equip/jugador contrari
o    Anima el teu equip/jugador
o    Sigues bon/a amfitrió
o    Respecte a les decisions de l’àrbitre
o    Amb els infants recorda de fomentar la participació, l’esforç,… envers la victòria, la derrota…

5.11.    ESPAI DE PLATJA

a)    L’accés a la platja des del centre esportiu es fa pel túnel de l’espai de platja d’acord amb l’horari establert.
b)     L’accés al centre esportiu pel túnel només està permès a aquells usuaris que hagin sortit per practicar alguna activitat a la platja.
c)     Cal netejar-se la sorra de peus i roba abans d’entrar al centre .
d)     La pòlissa d’assistència mèdico-quirúrgica i sanitària contractada per aquest centre no cobreix els accidents o lesions produïts fora del centre esportiu.

6.    INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA I SANCIONS

No ajustar-se a les condicions d’ús que marca aquesta normativa constitueix incompliment. Els incompliments es qualificaran en lleus, greus i molt greus.

6.1.     Incompliments lleus:

a)    No ajustar-se a les condicions recollides en la Normativa relatives al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan no comportin danys a aquests, que no representin maltracta, ni faltin al respecte a les persones, ni suplantació d’altres persones.
b)    No complir el pla d’usos i/o l’horari de funcionament de les instal·lacions.
c)    No seguir  les  instruccions  i  indicacions del personal de servei en relació amb l’ús correcte de les instal·lacions i el funcionament de les activitats.
d)    No ajustar-se a les condicions establertes com a obligatòries en la normativa específica d’ús dels diferents espais esportius i elements de les instal·lacions.
e)    La  resta de  les condicions d’ús contingudes en  la present Normativa  i que no estiguin tipificades com a incompliments greus o molt greus.
f)    La reincidència de tres faltes lleus durant un any, comportarà una falta greu.

6.2.     Incompliments greus:

a)    No ajustar-se  a les condicions recollides en la Normativa relatives als espais esportius, al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan comportin danys a aquests.
b)    Comportament incívic a  la  resta  d’usuaris  i/o  al  personal  que  presta  servei  a  les instal·lacions.
c)    Negar-se a abandonar  la  instal·lació, quan ho  requereixi el personal, per no haver-se ajustat a la normativa i en cas d’emergència i/o simulacre.
d)    Utilitzar  la  instal·lació, de manera  individual, per a  finalitats diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització.
e)    No  ajustar-se  al  pla  d’usos  i/o  l’horari  de  funcionament  de  les  instal·lacions  quan comporti afectació a la resta d’usuaris/àries o al servei.
f)    Utilitzar les instal·lacions per part d’un col·lectiu amb persones diferents i/o activitats diferents de les que consten en la relació que en tenen els responsables del centre.
g)     Accedir a les instal·lacions sense autorització o amb l’acreditació d’una altra persona.
h)    No ajustar-se a la normativa d’accés de menors d’edat a les instal·lacions. (responsabilitat a pares i/o tutors legals) !!!! Serveis Jurídics IBE
i)    Els  incompliments  que causin  danys  greus  a  les  instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris o pertorbin greument la marxa dels serveis i que no es trobin qualificades de molt greus.
j)    La reincidència en incompliments lleus es considerarà també incompliment greu.
k)    La reincidència de tres faltes greus durant un any, comportarà una falta molt greu.

6.3.    Incompliments molt greus

a)    Proferir insults, amenaces i/o agressions a la resta d’usuaris/àries i/o al personal que presta servei en les instal·lacions.
b)    Utilitzar  la  instal·lació  per  a  activitats  col·lectives  diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit l’autorització.
c)    Utilitzar  les  instal·lacions  esportives  per  a  finalitats  diferents  a  les  esportives,  sense l’autorització corresponent.
d)    Dur  a  terme  activitats  prohibides  en  aquesta  Normativa  quan  aquestes  siguin susceptibles de generar un rendiment econòmic.
e)    Els  incompliments  quan causin danys greus a  les  instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris/usuàries o pertorbin greument la marxa dels serveis.
f)    La reincidència en incompliments greus es considerarà incompliment molt greu.

6.4.    Mesures  a  aplicar  per  incompliment  de  les  condicions  d’ús, competència en l’aplicació i prescripció de les mateixes.

1 – No ajustar-se a les condicions d’ús del CEM Marítim  per part de l’usuari comportarà l’adopció de les mesures següents:
a)    Incompliments lleus: comunicació per escrit, expulsió temporal de les instal·lacions per un període d’un dia a un mes.
b)    Incompliments greus: comunicació per escrit, suspensió del dret a entrada a les instal·lacions per un període d’ un mes fins a un any.
c)    Incompliments molt greus:  suspensió de  la condició d’usuari, per un període d’un any fins a cinc anys o definitiva, així com rescabalar els danys econòmics que generi a la instal·lació.

2  –  L’expulsió  de  les  instal·lacions,  o  qualsevol  altra  mesura  encaminada  a  garantir  la seguretat  i  l’ordre en el Servei, podrà ser acordada per qualsevol dels responsables dels centres o per qualsevol treballador de les instal·lacions en cas d’absència d’aquests, sens perjudici de poder proposar al director del centre l’adopció de les altres mesures previstes en aquest article. L’expulsió de les instal·lacions tindrà caràcter immediat i la seva durada afectarà a la resta de la jornada en què es produeixi el fet que motiva l’aplicació d’aquesta mesura.
3 – La suspensió del dret a l’entrada a les instal·lacions podrà ser acordada pel director, en primera instància, en cas de no ajustar-se a les condicions d’ús previstes als apartats b) i c) de l’article anterior, i posteriorment pel Consell d’Equipament, en segona instància.
4  –  El  director  del  centre resoldrà  imposar  alguna  de  les mesures  abans  esmentades,  vist l’informe  previ  dels  treballadors i coordinador/a de l’àrea.  La  persona  afectada  tindrà  la  possibilitat  d’al·legar  els arguments  que  consideri  adequats  i  d’aportar  elements  de  prova  en  la  seva  defensa  en l’audiència prèvia que  se  li  faci,  sens perjudici d’altres actuacions  i diligències que  cregui oportunes.  Contra  la  resolució  del  director  del  centre  es  podrà  interposar  recurs  ordinari davant del gerent o de la Junta Directiva de CEM Marítim.
5 –  La  durada  de  la  mesura  aplicable  es  determinarà,  d’acord  amb  el  principi  de proporcionalitat,  atenent  la  intencionalitat  en  l’actuació  de  l’interessat,  la  naturalesa  dels perjudicis ocasionats, la reiteració i la reincidència.
6  –  El  director  del  centre  podrà  arbitrar  les mesures  cautelars  necessàries  per  garantir  el compliment  de  les  condicions  d’ús  de la instal·lació,  sens  perjudici  de  la  competència  dels coordinadors i , en tot cas, hauran de ser confirmades per aquest.
7 – Les mesures que es preveuen en aquest article s’aplicaran sens perjudici de les accions disciplinàries, civils o penals que corresponguin segons la legislació vigent.
8  –  L’Ajuntament de Barcelona i la  junta de CEM Marítim  serà  informada  de  les  sancions  que  s’imposin  als possibles infractors de la normativa d’utilització.

6.5.    Responsabilitats

Seran responsables directes de les infraccions a aquesta Normativa:
a.    Les  persones  autores materials  de  les  infraccions,  sigui  per  acció  o  per  omissió,  tret dels  supòsits  que  siguin  menors  d’edat  o  que  concorri  en  ells  alguna  causa  legal d’inimputabilitat.  En  aquest  cas,  en  respondran  els  pares,  les  mares,  els  tutors,  les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.
b.    Les  entitats  o  les  persones  responsables  de  l’usuari/ària,  quan  l’infractor/a  realitzi l’activitat formant part d’un col·lectiu, seran, també, responsables de les infraccions que aquella persona realitzi.
c.    Les  persones  titulars  d’autoritzacions  o  llicències,  quan,  amb motiu  de  l’exercici  d’un dret  que  se’ls  ha  concedit,  cometin  una  de  les  infraccions  especificades  en  aquesta Normativa.

La  declaració  de  responsabilitat  per  infracció  i  l’aplicació  de  la mesura  corresponent  no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.

6.6.    Garanties i terminis

a)    No podran imposar-se sancions sense la instrucció prèvia d’un expedient.
b)    La Comissió Tècnica de Gestió de l’equipament és l’òrgan competent per iniciar l’expedient d’ofici o a instància de qualsevol part; a aquest efecte escoltarà i, redactarà un informe en el qual es detallarà el supòsit del fet i la resolució de l’expedient, en un termini màxim de 10 dies.
c)     Excepcionalment i quan siguin necessàries per garantir el normal desenvolupament de les activitats o en el supòsit que se’n puguin deduir perjudicis greus, com a mesura cautelar, en iniciar-se un expedient sancionador o en qualsevol moment de la instrucció, la Comissió Tècnica de Gestió pot acordar la suspensió de l’assistència els entrenaments o partits o l’accés a les instal·lacions per un període no superior al de la resolució de l’expedient.
d)    La Comissió Tècnica de Gestió iniciarà les actuacions que estimi pertinents per tal d’elaborar el plec de càrrecs o bé la proposta de sobreseïment i, amb l’audiència prèvia dels inculpats i en els eu cas de pares o representants legals i del seu entrenador sempre que aquests siguin menors d’edat, els quals podran presentar les al·legacions, justificacions i proves que estimin pertinents.
e)    La resolució de l’expedient haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes des de la data del seu inici. A no ser que causes justificades determinades per la complexitat de la instrucció així ho requereixin. En posterioritat serà ratificat per la Comissió de Seguiment/Equipament.
f)    La notificació de les resolucions als interessants es faran per escrit en mà o mitjançant correu certificat o correu electrònic.
g)    Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini de quinze dies davant el mateix òrgan que l’ha dictat o, directament, recurs d’alçada, que exhaureix la via administrativa, davant la Regidoria competent. Amb l’advertiment que contra la resolució d’aquest darrer recurs només resta presentar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contencions Administratius en el termini de dos mesos, ambdós a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

Aprovat en la sessió de la Comissió de Seguiment / d’Equipament del dia 10 de juliol de 2014
Per a un millor funcionament del club us agrairíem que:

•Seguiu en tot moment les instruccions del personal treballador del club.

•Respecteu l’entorn: tant la intimitat dels altres com l’espai que ocupeu.

•Llenceu els envasos buits a les escombraries.

•Deixeu l’espai que heu ocupat com us agradaria trobar-lo.

•En tots els casos cal ser respectuosos. Parlar massa alt o fer soroll produirà molèsties i manca de concentració en els altres i en vosaltres mateixos.

•Mantingueu net i en bones condicions el club.

•Si detecteu algun desperfecte en el club comuniqueu-ho a recepció.

Moltes gràcies, la vostra col∙laboració és bàsica per al bon funcionament del Claror Marítim.