codi de conducta i bon govern

codi de conducta i
bon govern

Vetllem pel Bon Govern de l’entitat i anem més enllà dels requisits legals per comprometre’ns amb uns valors que han de guiar la conducta de totes les persones que formen part de l’ecosistema Claror. 

 

Els nostres valors són: Integritat, Credibilitat, Equitat, Diàleg, Transparència, Dignitat, Legalitat, Compromís cívic, Sostenibilitat i Responsabilitat. 

codi de conducta i bon govern
EL SISTEMA DE PREVENCIÓ DE CONDUCTES NO ÈTIQUES

El Sistema de Prevenció de conductes no ètiques és l’estructura que fomenta la conducta esperada i desitjada de totes les persones que formen part dels grups d’interès de l’entitat. A més, garanteix els mecanismes de prevenció per evitar aquelles conductes (amb conseqüències penals o no) que no volem permetre. El sistema es basa en tres pilars:

El Codi de Conducta i Bon Govern

Explicita la conducta esperada per totes les persones que interactuem a Claror, també per àmbits sensibles segons la nostra activitat i, assenyala els diversos documents, protocols, procediments que permenten prevenir riscos, detectar alertes o activar denúncies.

El Comitè d’ètica

Òrgan que supervisa el cumpliment de Codi de conducta i Bon Govern. Està format a parts iguals per membres del Patronat i directius de les àrees centrals més implicades en la prevenció de riscos.

El Canal de denúncia

La via de comunicació a l’abast de qualsevol persona interessada a resoldre dubtes o denunciar irregularitats, incompliments o possibles vulneracions del Codi de Conducta i Bon Govern.

el comité d’ètica

El Comitè d’ètica està regit per un reglament i es reuneix de manera ordinària tres cops l’any. Actualment, està format per:

ESTAMENT
CÀRREC
PERSONA
Patronat Estament AFA Escola Sagrada FamíliaFrancesc Xavier Luri
Estament externSílvia Reyes Escorihuela
Estament treballadors/esLuis Subiran
DireccióDirector Relacions LaboralsIgnasi Casacuberta Martí
Director de clubGregorio Bermudo
Directora Excel·lència i Responsabilitat SocialEster Benach Diaz (qui coordina el comitè)