Economia Circular

ECONOMiA
CIRCULAR

L’economia circular és el terme emprat per definir un model de negoci i consum que implica una gestió més eficient de tota la cadena de valor, de manera que els recursos emprats tinguin la vida més llarga possible. 

Es basa en 7 R: redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, renovar, recuperar i reciclar. 

 

A Claror duem a terme les següents bones pràctiques: 

MATÈRIES PRIMERES 

La nostra matèria primera són les fonts d’energia. Som grans equipaments i, per tant, grans consumidors d’electricitat, gas i aigua. Conscients d’això, adoptem moltes mesures que ens permetin fer-ne un ús més eficient i responsable.

Consulta les mesures >

COMPRA RESPONSABLE 

El Codi de Conducta i Bon Govern estableix el compromís de l’entitat per fomentar la compra i la contractació socialment responsable, cercant proveïdors que: respectin els Drets Humans, tinguin valors compartits, s’enfoquin a l’excel·lència, siguin propers i protegeixin el medi ambient. 

A més, estableix també la manera com s’espera que actuï l’equip amb capacitat de compra. 

Per tal de vertebrar l’avaluació de proveïdors, Claror disposa d’un qüestionari que permet conèixer el grau de compliment de l’empresa proveïdora respecte aspectes econòmics, socials i ambientals. 

SISTEMA DE RENTINGS 

Mantenir les instal·lacions i els equipaments en la punta de llança no pot estar renyit amb pràctiques de rebuig poc sostenibles. És per això que sempre que negociem amb les empreses a qui contractem màquines de fitness, estudiem solucions perquè puguem renovar-les periòdicament recol·locant les antigues en altres circuits. 

Aquest sistema també l’usem per a maquinària d’oficina com ara fotocopiadores. 

RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 

Els residus que es produeixen en el marc de l’activitat del club i, en especial, de la clientela, es dipositen en les papereres al Clubs i només dos en tenen per a la recollida selectiva (Can Caralleu i L’Esportiu). 

Per al 2023 una de les iniciatives proposades és estendre la recollida selectiva als clubs, la qual cosa implica treballar en tres sentits: la instal·lació de papereres específiques, fer una campanya de sensibilització a les persones usuàries i l’equip i modificar el procés de neteja perquè el residu tingui el destí final desitjat. 

En el cas dels residus especials, els tracten empreses especialitzades. 

En el cas de Can Caralleu, com que disposa d’espai, la recollida de residus es fa mitjançant un contenidor que recull una empresa especialitzada, que separa posteriorment el contingut. El contenidor té una capacitat de 9m3 i el 2022 se’n van recollir un total de 10 unitats = 90 m3 

A nivell de Fundació Claror tenim un contracte amb el Centre Especial de Treball Femarec, per a la recollida de residus en grans volums (paper) o especials (material elèctric, il·luminació, químics…) 

FC (Kg) Sardenya Cartagena Marítim Can caralleu AC 
Paper i cartró  233  121,50 438 
Plàstic    Aquest tipus de material es llença al contenidor 7 
Tòners    10 
Aparells elèctrics 50,50   470,5 
Piles alcalines 24,50  4  
Fluorescentes, bombetes 67,5  65,50  
Envasos  o productes contaminants   196,50 55  
total 142,50 429,50 124,5 121,5 925,5 

 

REUTILITZACIÓ 

Ens encanta donar una segona vida als materials i per això articulem les següents accions: 

  • Donació a entitats socials: roba, equipament esportiu, mobiliari i també d’objectes perduts que no s’han recollit durant el període de guarda. 
  • Reutilització de roba de treball: reconvertim la roba de treballadors/es que ja no es pot usar ni podem donar a entitats socials en un nou producte. Hem fet moneders, bosses per a sabates, bosses per a l’entrepà… Aquests productes ens serveixen d’obsequi de Nadal per a l’equip I també com a obsequi a col·laboradors. 
  • Reutilització de pancartes: tot i que cada cop en fem menys per un tema de sostenibilitat, les que fem i podem recollir les recorvetim en objectes pràctics com ara llapissers, fundes per tauletes o per ordinadors. 
  • Els processos de reutilització els contractem a entitats socials.  

FORMEM PART DE: