Promoció Esportiva

promoció esportiva
tenim vocació social

Claror és una entitat que sempre ha tingut molt clara la seva vocació social. Des dels seus naixements, a partir d’una escola cooperativa, fins a les aliances que s’han anat vertebrant al llarg dels anys, la vocació de l’entitat per generar un alt impacte en la societat ha estat sempre present. 

BEQUES

Els clubs de Barcelona disposen del concepte de promoció esportiva que permet crear programes i activitats per facilitar l’accés a la pràctica esportiva a persones i col·lectius vulnerables:

 

Fundació ClarorSardenya Cartagena Marítim Can Caralleu Total 
Beques de serveis socials 20 17 11 10 58 
Beques a persones refugiades – 10 – 15 
Beques Esportsalus (persones amb addiccions) 11 11 11 38 
Beques lleure d’estiu 82 14 – 47 143 
Beques a persones aturades 90 – – – 90 
total 197 52 22 73 344 

BONIFICACIONS 

La promoció esportiva comptabilitza la diferència entre el preu dels serveis i el preu real que es cobra per les bonificacions. També s’hi contempla el cost d’algunes activitats, per les quals els ingressos no compensen les despeses. Aquesta diferència, que es deixa d’ingressar, és: 

 

Fundació Claror Sardenya Cartagena Marítim Can Caralleu Total 
Programes accés als centres 111.349 227.400 204.475 138.593 681.817 
Programes gestió d’espais 27.985 13.551 37.391 262.051 340.978 
Organització d’activitats 94.246 36.683 2.803 50.796 184.528 
Total 233.580 277.634 244.669 451.440 1.207.323