Fundació Claror

Qui som la fundació claror?

La Fundació Claror és una entitat catalana privada sense ànim de lucre que promou l’esport, la salut i el lleure per a tothom. Com a Fundació va nèixer el 1989, tot i que l’entitat com a tal va crear-se el 1978, aleshores en forma de Cooperativa.

La Fundació Claror gestiona en règim de concessió administrativa els Centres Esportius Municipals de Barcelona: CEM Claror (Claror Sardenya), CEM Sagrada Família (Claror Cartagena), CEM Marítim (Claror Marítim) i des de l’1 de gener de 2020 el CEM Can Caralleu (Claror Can Caralleu).

Claror Sardenya
claror sardenya
claror cartagena
claror cartagena
Maritim
claror marítim
història claror
claror can caralleu
el grup Claror

A més, la Fundació Claror és l’entitat que lidera el Grup Claror, del que també forma part Llinarsport SL, una societat que gestiona el 22 Fitness Club de forma directa, l’Esportiu de Llinars en règim de concessió, i que presta serveis esportius a l’EAS Taradell, i a diferents equipaments municipals de Sant Joan Despí.

El Grup Claror, amb seu a Barcelona, aglutina actualment 10 clubs esportius a Catalunya, que gestiona mitjançant concessió (5 clubs), prestació de serveis (4) i de forma directa (1). Entre els deu clubs suma una massa social de més de 45.000 abonats i dóna feina a més de 650 treballadors.

""
principis d’identitat i qualitat

Tenim uns principis d’identitat i de qualitat que ens defineixen, compromisos recollits en la Carta de Serveis.

""
missió, visió i valors

Tenim una missió, una visió i uns valors recollits en un Codi de conducta i Bon Govern.

Claror: més de 40 anys de compromís amb l’esport i la societat

Memòries d’activitats

Vols saber més sobre Claror? Consulta les darreres memòries d’activitats.

2021
2020
2019

transparència

Informació institucional i organitzativa

La Fundació Claror, com entitat presentadora de serveis públics està subjecte a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

I és desig de l’organització promoure la transparència d’actuacions, garantir l’accés a la informació pública i establir mesures de bon govern així com donar a conèixer les condiciones que regulen la gestió de centres esportius municipals en règim de concessió administrativa o de prestació de serveis.