Claror se suma a la campanya de Barcelona contra les violències LGTBI-fòbiques o racistes a l’esport

La Fundació Claror s'ha sumat a la campanya impulsada per l'Institut Barcelona Esports contra les violències LGTBI-fòbiques o racistes a l’esport
NOTIWEB (18)

La Fundació Claror s’ha sumat a la campanya impulsada per l’Institut Barcelona Esports contra les violències LGTBI-fòbiques o racistes a l’esport.

 

La campanya duu per lema “En aquest espai, RESPECTADORS i RESPECTADORES! Per una grada sense violència“, i consisteix en un seguit d’iniciatives impulsades per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de conscienciar i donar eines per poder actuar davant qualsevol tipus de violència en l’àmbit esportiu, i aconseguir una ciutat lliure de violències LGTBI-fòbiques o racistes a l’esport.  Per aconseguir-ho, s’ha posat en marxa el Circuit per denunciar les violències LGTBI-fòbiques o racistes en equipaments esportius i un pla de formació específic i disponible per a 132 equipaments i instal·lacions esportives municipals i per més de 300 entitats esportives homologades.

 

Durant la presentació de la campanya, el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé, va explicar: “Volem tenir equipaments i instal·lacions esportives més igualitàries, més inclusives i lliures de violències de qualsevol tipus (masclistes, racistes, LGTBI-fòbiques, etc). Amb aquest objectiu, avui posem en marxa una campanya a favor del respecte en els camps de futbol. Aquest només és un dels primers passos del nostre projecte que més endavant s’ampliarà a altres espais esportius i que vol conscienciar a tothom sobre la necessitat de canviar comportaments que, malauradament, encara avui són molt freqüents en l’esport”.

 

Circuits pels equipaments esportius

La mesura ha estat concebuda perquè tant el públic general, com els i les esportistes i els i les professionals del sector esportiu puguin obtenir informació i saber què cal fer en cas de presenciar o patir qualsevol forma de violència LGTBI-fòbica o racista en un equipament esportiu. Tot i que aquest tipus de situacions es poden manifestar de moltes maneres diferents i en diferents graus, l’objectiu de l’Ajuntament és aconseguir la tolerància zero amb qualsevol mena de “broma”, insult o agressió. És per això que es vol conscienciar i posar en valor qualsevol sospita de discriminació o violència, especialment en motius d’origen, religió, nacionalitat, orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

 

En el cas de presenciar o de ser afectat o afectada per algun tipus de discriminació, la persona haurà de demanar a un o una professional de la instal·lació esportiva, el més aviat possible, que la posi en contacte amb la persona responsable o delegada d’aquest circuit per explicar-li el cas. L’equipament haurà d’iniciar una investigació interna i elaborar un informe sobre el qual la direcció de la instal·lació, l’Institut Barcelona Esports i/o el districte afectat decidiran com procedir. En funció del cas, també es podrà fer una denúncia a l’Oficina per la No Discriminació, que col·labora en aquest projecte i pot oferir quatre tipus de serveis: atenció psicosocial, acció socioeducativa, assessorament jurídic i mediació.

 

Com a reforç, s’ha organitzat de forma paral·lela un pla formatiu per entitats i equipaments sobre perspectiva intercultural en l’àmbit esportiu o diversitat de gènere i sexual en esport. Els 132 equipaments i instal·lacions esportives municipals i les més de 300 entitats esportives homologades poden tenir accés a les formacions.

 

Aquest projecte està dins el marc legal definit per la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport on s’especifica que les institucions públiques han d’adoptar mesures que fomentin la prevenció, el control i, si s’escau, la sanció corresponent als comportaments violents en l’àmbit de l’esport.

 

Altres mesures

A més de les accions presentades anteriorment, aquest març també es faran públiques dues eines més per equipaments esportius. Per una banda, el ‘Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció contra violències sexuals envers persones adultes als equipaments esportius municipals’ que té la finalitat d’establir pautes per a la prevenció, la detecció i l’acció davant possibles situacions de violència sexual en l’àmbit esportiu que es puguin donar en el marc de les pràctiques esportives als espais esportius municipals. D’altra banda, el díptic ‘Equipaments esportius amb perspectiva de gènere‘ amb consells i recomanacions per aconseguir unes instal·lacions més igualitàries.

 

Totes aquestes iniciatives s’emmarquen dins la Mesura de Govern “Esport i Gènere” presentada per l’Institut Barcelona Esports el passat mes de juny en col·laboració amb la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps. Concretament, una de les línies d’acció d’aquesta Mesura està dirigida a “Equipaments esportius amb perspectiva de gènere” i preveu 11 actuacions, algunes d’elles ja s’han posat en funcionament.

Més informació:

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.