Swimming Club Claror

Què és?

Dinamització d’entrenament de natació en grups reduïts conduïts per un tècnic/a especialitzat amb tots els beneficis i la diversió que ens aporta l’entrenament grupal.

Observacions

Adreçada a: Tothom major de 15 anys que vulgui treballar la seva resistència cardiovascular a l’aigua, passar-ho bé.

No recomanada: S’ha de tenir una bona tècnica de l’estil crol i esquena i capacitat de nedar 250m amb continuïtat.

Recomanacions: Recomanem arribar 5 minuts abans a les activitats per tal d’evitar cues a l’entrada.

Activitat Certificada

TIPOLOGIA: Alt Consum Calòric
Durada: 45/55 minuts
Usuari: Adult
Intensitat: mitjana-Alta
0%
horari