Envelleix activament i tindràs més qualitat de vida!

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’envelliment actiu com "el procés pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant tota la vida, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable"
envelliment actiu
Hi ha evidència que les persones grans que tenen una vida social més activa són més felices i tenen un millor estat de salut físic i mental

L’envelliment és una etapa més de la vida en què es produeixen un seguit de canvis fisiològics pel que fa als diferents sistemes de l’organisme: es perd musculatura i massa òssia, els cartílags es degeneren, disminueix la funcionalitat del cor i els pulmons, disminueix el metabolisme basal amb tendència a acumular greixos, disminueix la coordinació, la velocitat de reacció i l’equilibri…, i poden aparèixer malalties com l’artrosi, els trastorns cardiovasculars o la demència. Però, per contra, envellir té molts avantatges, entre els quals destaquem el coneixement i l’experiència, que aporten una visió molt més amplia de la vida.

Persones grans actives, persones grans felices i sanes

Els darrers anys s’està donant cada cop més importància al concepte d’envelliment actiu, que inclou no tan sols cuidar la dieta i fer exercici sinó també aspectes com aprendre idiomes, estudiar, llegir o fer vida social.

Hi ha evidència que les persones grans que tenen una vida social més activa són més felices i tenen un millor estat de salut físic i mental. També s’ha establert una relació entre la participació en activitats de voluntariat i una millor percepció de bona salut i satisfacció amb la vida.

Aprenentatge

L’aprenentatge permanent és un altre mitjà eficaç per afavorir un envelliment actiu. Aprendre implica, entre altres coses, fer treballar la memòria, establir relacions socials i guanyar autoestima. La recerca gerontològica ha demostrat que ajuda a reduir el declivi cognitiu vinculat a l’envelliment i a superar trastorns com la depressió o la baixa autoestima.

Alimentació

Una alimentació equilibrada i una activitat física regular i adequada són dos aspectes bàsics d’un bon envelliment, que actuen de manera sinèrgica, millorant el benestar físic i mental. Amb l’edat, es recomana una alimentació més rica en nutrients i amb menys aportació calòrica, reduint els greixos saturats, la sal i el sucre i incrementant l’aportació de fruites, verdures i aliments rics en fibra, calci i vitamina D.

Exercici físic

Pel que fa a l’exercici, s’ha vist que la pràctica regular d’activitat física adequada redueix el risc de desenvolupar malalties com la diabetis de tipus 2, la hipertensió, les malalties coronàries, l’osteoporosi i determinats càncers, i evita el sobrepès i l’obesitat. A part, l’exercici disminueix el risc de patir caigudes gràcies al reforç de la musculatura i al treball d’equilibri i propiocepció. També millora la salut mental en general perquè té un efecte ansiolític i relaxant i perquè fomenta les relacions socials. Tot i que caminar es considera la forma bàsica d’exercici per a la gent gran, cada vegada més els centres esportius tenen gent de totes les edats que fan activitats de tota mena: des de nedar, fer una classe d’aiguagim, zumba o Pilates, fins a fer exercicis de tonificació a una sala de fitness o sortir de marxa nòrdica. Tot es pot adaptar en funció de l’estat de salut i la condició física. I, d’altra banda, fomentar les activitats en grup és un altre aspecte molt important de cara a la socialització i la continuïtat a l’hora de fer exercici.

Cada vegada més, els nostres professionals sanitaris promouen la pràctica regular d’exercici a totes les edats. Prescriure exercici és tant o més important que prescriure medicaments perquè pot millorar molt la salut dels nostres avis. Està demostrat que la persona que fa exercici de forma regular tota la vida manté una millor condició física, i això li permet mantenir un nivell d’activitat i d’energia satisfactori per poder fer les activitats del dia a dia i viure de manera més autònoma fins al final.

Millor qualitat de vida a la vellesa

Podem concloure que el fet de promoure hàbits saludables ens permet arribar a la vellesa amb una millor qualitat de vida. És veritat que la genètica és important, però també hi ha una part que la decidim nosaltres: la nostra actitud davant la vida pot ajudar a alentir la vellesa i a gaudir d’un envelliment més actiu i més saludable.

Els autors

marta coll

Cap de l´Àrea de Salut del Claror Cartagena i Claror Marítim

Llicenciada en Medicina i cirurgia per la UB, Especialista en Medicina de l’Educació física i l’esport per la UB Diploma de Nutrició i Dietètica a l’Hospital Clínic de Barcelona, Diploma de Terapèutica Homeopàtica pel CEDH, Diploma d’urgències mèdiques extrahospitalàries per l´ACMI

Articles relacionats

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.