La utilitat de dormir i descansar adequadament

El nostre cos i la nostra salut necessiten l'activitat física. És ben sabut que una activitat física regular i adaptada a cada persona és fonamental en una bona qualitat de vida.
dormir i descansar adequadament
L’activitat física provoca un desgast i fatiga tant a nivell general com muscular que exigeix uns períodes de recuperació que permeten millorar la forma física i superar el nivell anterior

Vols saber com dormir i descansar adequadament? Els professionals que treballem en centres esportius sabem que moltes lesions i patologies es produeixen per anar més enllà dels límits del propi cos, no recuperar de forma adequada i no tenir hàbits saludables. És el “síndrome del sobreentrenament”, el resultat de no planificar de forma correcta la preparació física i la seva recuperació.

L’activitat física provoca un desgast i fatiga tant a nivell general com muscular que exigeix uns períodes de recuperació que permeten millorar la forma física i superar el nivell anterior. És l’efecte beneficiós de permetre a la musculatura descansar.

Els efectes de l’entrenament, es produeixen durant el descans posterior a una activitat

Hi ha dos tipus de recuperació. La immediata i la tardana. La primera és just desprès de l’esforç i combina una activitat física suau, estiraments, hidratació i recarrega de glúcids. La recuperació tardana demana hidratació abundant durant el dia, alimentació equilibrada amb fruites i verdures, massatges i repòs.

Aquests processos de recuperació, han de tenir en compte el tipus d’activitat, la climatologia i l’edat i condició física de cada individu, però com a norma general parlem que per un esforç de resistència calen 24 – 48 hores de descans, de força 48 – 72 hores i de menys de 10 hores per activitat de flexibilitat.

Una correcta recuperació permet un encadenament eficaç dels entrenaments, una millora en els resultats, prevenció de lesions i infeccions i sobretot mantenir la motivació.

Si s’observen de forma regular aquestes pautes, amb una bona planificació dels entrenaments amb l’ajuda de professionals especialitzats, i sense sobrepassar les capacitats personals, l’activitat física només té efectes beneficiosos.

Si no descanses quan toca, no rendiràs

No fer-ho, en canvi, acaba perjudicant el rendiment i a vegades la qualitat de vida. Quan es detecta aquesta patologia, la persona afectada, i sempre amb assessorament mèdic, ha de modificar els seus hàbits, reduir o suprimir els entrenaments, reorganitzar i millorar el seu descans així com l’alimentació i les hores de son.

Estem parlant d’activitat física que es fa per gaudir i guanyar qualitat de vida. Cal saber com entrenar, descansar i tractar correctament el propi cos. Mesures senzilles però molt efectives que garantiran el màxim aprofitament i millora de la condició física general.

Els autors

Marta Domingo

Responsable Àrea Fitness Claror Can Caralleu

Tècnic Superior d’Activitats Físiques i Esportives

Articles relacionats

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.